Vanaf nu inzicht in de WOZ -waarde van een woning

Breda, 10/1/2016 12:00:00 AM

Vanaf 1 oktober 2016 kunt u de WOZ-waarde van uw woning of van een woning die u wilt kopen, bekijken via het WOZ-waardeloket. 

Wat is een WOZ-waarde?

WOZ staat voor ‘Wet waardering onroerende zaken’. Deze waarde wordt door de gemeente vastgesteld en staat op de WOZ-beschikking die u elk jaar van uw gemeente krijgt. De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting. Het is meestal een goede indicator van de marktwaarde van een woning.

Waar vind ik de WOZ-waarde van een woning?
Bekijk de WOZ-waarde van een woning op www.wozwaardeloket.nl.