Hoe vraagt u een betaalpauze aan?

Gerelateerde thema's

U komt alleen in aanmerking voor een betaalpauze als de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de genomen maatregelen.

Een betaalpauze is uitstel van betaling van uw hypotheek voor 3 maanden. U betaalt in die periode geen rente en/of aflossing. Deze mogelijkheid biedt Argenta aan om u te ondersteunen wanneer u financieel getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus. 

 

 stappenplan_aanvragen_betaalpauze

Aanvraag

  • Bereid u voor door de voorwaarden om een betaalpauze aan te vragen vooraf goed door te nemen. 
  • Neem contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer om een betaalpauze aan te vragen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur op 088 – 205 15 15. Of stuur een e-mail naar: bijzonderbeheer@argentahypotheken.nl.Met een medewerker van onze afdeling Bijzonder Beheer bespreekt u of u voldoet aan de voorwaarden om een betaalpauze aan te vragen. En hoort u welke documenten u moet aanleveren, waaruit blijkt dat u tijdelijk in financiële problemen komt.

Controle

  • Stuur de documenten waaruit blijkt dat u in financiële problemen komt naar: bijzonderbeheer@argentahypotheken.nl.
  • Argenta controleert deze documenten en toetst of u voldoet aan de voorwaarden. 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een bevestigingsbrief met de periode van uw betaalpauze. 

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Neem dan opnieuw contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer. Wellicht kunnen wij u op een andere manier helpen.


Terugbetalen

  • Bijzonder Beheer neemt na 3 maanden contact met u op om uw persoonlijke en financiële situatie te bespreken. Dan kijken we samen wat mogelijk is voor de terugbetaling.Is uw financiële situatie na 3 maanden niet verbeterd? Laat dit ons weten. Samen met u zoeken we naar een andere passende oplossing.

Meer informatie:

Voorwaarden betaalpauze van 3 maanden
Waar moet u bij een betaalpauze rekening mee houden?
Welke mogelijkheden heb ik om mijn betaalproblemen aan te pakken?
Is een betaalpauze de juiste oplossing?