Heeft u een brief ontvangen over de herberekening van vergoedingen (Leidraad AFM)?

Gerelateerde thema's

Nieuwe berekening voor vergoeding vervroegd aflossen en afkopen gereed

Op 14 juli 2016 is de Nederlandse wetgeving aangepast in verband met Europese wetgeving (Mortgage Credit Directive). In deze wetgeving staan onder andere de normen voor de berekening van de vergoeding voor vervroegde aflossing van een lening. 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 in een leidraad meer specifiek uitgelegd hoe aanbieders van leningen aan de nieuwe normen kunnen voldoen. Wij hebben onze berekening nu aangepast op basis van de normen in deze leidraad. Wilt u meer weten over de AFM leidraad? Kijk dan op www.afm.nl.

Wat betekent dit voor u?

Wij zijn vanaf 15 september 2017 in staat om een vergoeding te berekenen op basis van de normen uit de leidraad. Wilt u op of na deze datum rente afkopen, extra terugbetalen (aflossen) of uw lening helemaal terugbetalen? Dan berekenen wij de vergoeding volgens de nieuwe berekening. 
Heeft u tussen 14 juli 2016 en 15 september 2017 een berekening laten maken. En op basis daarvan een vergoeding betaald voor het afkopen van uw rente, extra terugbetalen of het volledig terugbetalen van uw lening? Dan gaan wij die vergoeding opnieuw berekenen. Dit doen wij de komende maanden. U ontvangt uiterlijk 31 december 2017 bericht van ons.   
Is de nieuwe berekening in uw voordeel? Dan ontvangt u van ons bericht. U krijgt van ons het verschil tussen de oude en nieuwe berekening plus de wettelijke rente terug. U ontvangt de wettelijke rente  voor de periode dat wij het  te veel betaalde bedrag in ons bezit hadden.  
Is de nieuwe berekening niet in uw voordeel? Ook dan ontvangt u van ons bericht. U leest in dit bericht hoe wij de nieuwe berekening hebben uitgevoerd. En wat het resultaat is voor uw persoonlijke situatie. 

 

Veelgestelde vragen - herberekening van vergoedingen (Leidraad AFM)

1. Waarom heb ik een brief ontvangen?
U heeft een brief ontvangen omdat u volgens onze gegevens tussen 14 juli 2016 en 15 september 2017 een bedrag heeft terug betaald of de rente heeft veranderd op uw lening. Hiervoor heeft u een vergoeding betaald. Deze vergoeding hebben wij nu opnieuw berekend.

2. Wat is de AFM Leidraad? 
In maart 2017 heeft de AFM een richtlijn uitgegeven. Deze richtlijn heet Leidraad 'Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek'. Hierin zijn nieuwe normen beschreven voor het berekenen van een vergoeding bij vervroegde aflossing.  

3. Waarom is de vergoeding nu herberekend terwijl ik de vergoeding al betaald heb? 

Door de AFM Leidraad is de berekening van de vergoeding op een aantal onderdelen gewijzigd.  Wij hebben ons systeem hierop aangepast. Hierdoor hebben wij de berekening van de vergoeding nogmaals uitgevoerd. Het kan zijn dat u eerder teveel vergoeding betaald heeft. Heeft u teveel betaald? Dan betalen wij het verschil aan u terug. 

4. Ik krijg geen vergoeding. Hoe komt dat?
Door de AFM Leidraad is de berekening van de vergoeding op een aantal onderdelen gewijzigd.  Wij hebben ons systeem hierop aangepast. Hierdoor hebben wij de vergoeding nogmaals uitgerekend. De vergoeding die u al betaald heeft hebben wij vergeleken met de opnieuw berekende vergoeding. Is het bedrag van de herberekende vergoeding hetzelfde als de oude vergoeding? Dan krijgt u niets van ons terug. Is de herberekende vergoeding hoger dan de vergoeding die u betaald heeft? Dan hoeft u niet extra te betalen.

5. Ik krijg een bedrag terug, maar ik dacht dat het meer zou zijn? 
Wij hebben de vergoeding nogmaals uitgerekend. De vergoeding die u al betaald heeft hebben wij vergeleken met de nieuw berekende vergoeding. Hiervoor hebben we de gegevens gebruikt van het moment waarop uw betaalde vergoeding is berekend. Dit heeft geleid tot het bedrag dat u terug krijgt.  

6. Ik heb een ander bedrag aan vergoeding betaald dan waar jullie mee gerekend hebben? 
Voor de berekening van uw vergoeding hebben wij gebruik gemaakt van het betaalde bedrag dat wij van u ontvangen hebben. Is dit niet het juiste bedrag? Stuurt u dan een kopie van het bankafschrift waarop de betaling te zien is, per mail naar het e-mail adres zoals in uw brief staat. Vermeld daarbij ook uw leningnummer.  

7. Volgens mij klopt de berekening niet? Hoe kan ik controleren dat nu de goede berekening is gemaakt?
De uitleg van de berekening zit bij uw brief. Daarin kunt u zien met welke gegevens de berekening is gemaakt. De berekening zelf wordt ook toegelicht. Denkt u dat de berekening niet juist is? Schrijf dan een notitie met daarin de reden waarom u denkt dat de berekening niet klopt, per mail naar het e-mail adres zoals in uw brief staat. Vermeld daarbij ook uw leningnummer.

8. Waar is het bedrag aan (wettelijke) rente op gebaseerd?
Wij hebben een bepaalde tijd geld van u op onze bankrekening gehad. Dit geven wij nu aan terug. De overheid heeft bepaald dat wij u daarvoor een rente moeten vergoeden. Deze rente is vastgesteld op 2% per jaar. Uw bedrag aan wettelijke rente is gebaseerd op het aantal dagen keer 2% rente per jaar over het teveel betaalde bedrag. 

9. Bij de berekening is gerekend met spaarwaarde X, ik heb nu een opgave van de verzekeraar met waarde Y. Hoe kan dit?
Voor de berekening van de vergoeding hebben wij bij uw verzekeraar opgevraagd wat de spaarwaarde was op het moment van de eerste berekening. Het kan zijn dat uw spaarwaarde op dit moment anders is. Voor het opnieuw berekenen van de vergoeding gaan wij uit van de waarde die de polis toen had. 
Heeft u een spaarwaarde van het moment van eerste berekening. En wijkt deze af van de waarde die wij hebben gebruikt? Stuur dan een e-mail met daarin een kopie van het waardeoverzicht en uw leningnummer naar het e-mail adres dat in uw brief staat. 

10. Ik heb een brief ontvangen waarin de nieuwe berekening wordt uitgelegd. Van de oude berekening heb ik geen uitleg gekregen. Hoe kan ik dit vergelijken? 
Wij hebben voor de herberekening van uw vergoeding de eerder gemaakte berekening niet nodig. Wij gebruiken voor de herberekening de gegevens van het moment waarop de betaalde vergoeding is berekend. Het gaat om de in het verleden door u betaalde vergoeding. De hoogte van  het bedrag dat u eerder betaald heeft kunt u controleren op uw bankafschrift. De uitleg van de nu gemaakte berekening zit bij de brief. 

11. Ik heb mijn lening terugbetaald en mijn adres klopt niet. Wat moet ik doen? 
U kunt uw juiste adres doorgeven via het e-mailadres dat in uw brief staat.

12. Ik heb mijn lening helemaal terugbetaald en mijn bankrekeningnummer klopt niet. Wat moet ik doen? 
U kunt uw juiste bankrekeningnummer doorgeven via het e-mailadres dat in uw brief staat. Stuur een kopie van uw legitimatie en een kopie van uw bankafschrift van het juiste bankrekeningnummer. Dit hebben wij nodig vóór 10 december, zodat het bankrekeningnummer vóór de betaling in ons systeem aangepast kan worden. 

13. Naar welk bankrekeningnummer wordt er overgemaakt?
Wij maken de vergoeding over naar het bij ons bekende bankrekeningnummer. Betaalt u vanaf twee bankrekeningnummers? Dan maken wij het geld over naar het standaard bankrekeningnummer dat wij van u van hebben. 

14. Wat gebeurt er als ik mijn bankrekeningnummer niet doorgeef? 
Wij vragen u om uw bankrekeningnummer door te geven als uw bankrekeningnummer anders is dan wij in ons systeem hebben staan. Als wij geen reactie van u ontvangen maken wij het geld over op het bij ons bekende bankrekeningnummer. 

15. Ik heb een brief ontvangen die niet voor mij bedoeld lijkt te zijn, wat moet ik doen? 
Open de brief niet en stuur deze aan ons terug. Schrijf op de envelop: retour afzender.   

16. Kan ik ook op een ander bankrekeningnummer laten overmaken?

Nee, het is niet mogelijk om de betaling op een ander banknummer te laten overmaken. 
Planning / timing betalingen 

17. Wanneer kan ik het bedrag op mijn rekening verwachten? 
U kunt de betaling binnen zes weken na ontvangst van de brief op uw bankrekening verwachten.

18. Ik zou een vergoeding ontvangen, maar zie niets op mijn bankrekening verschijnen. Wat moet ik nu doen? 
Het kan zijn dat de betaling wacht tot we alle gegevens in de systemen hebben staan. Dit betekent dat het even kan duren voor wij overmaken. Heeft u zes weken na ontvangst van de brief nog niets ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op, zodat wij kunnen uitzoeken wat er is gebeurd.

19. Kan ik het bedrag eerder ontvangen?
Nee, het is niet mogelijk om de vergoeding sneller uit te betalen.  
Proces bij formulier Overdracht Hoofdelijke  Aansprakelijkheid

20. Ik moet het ontvangen bedrag met mijn ex partner verrekenen. Daarvoor moet ik een formulier invullen en ondertekenen voordat ik het bedrag ontvang. Hoe moet ik dit regelen? 
U moet het formulier ondertekenen en terugsturen voor 8 december 2017. Door dit te doen ontvangt u nog voor het eind van het jaar het geld op uw bankrekening. 

21. Mijn partner en ik zijn uit elkaar, wie heeft er recht op de vergoeding?
Wie er recht heeft op de vergoeding kunnen wij niet bepalen. Dit hangt af van de afspraken die u hierover met elkaar hebt gemaakt op het moment van uit elkaar gaan. Wij maken het bedrag over naar de bij ons bekende klant. Wij adviseren u om hierover met uw ex-partner contact op te nemen. Zodat u het bedrag met elkaar kunt verrekenen.
Vertrouwensvragen

22. Ik vertrouw het niet, waarom moet ik mijn gegevens doorgeven? En waar kan ik aanvullende informatie vinden? 
Wij begrijpen dat het vreemd is dat u gegevens moet doorgeven aan de aanbieder van uw vorige lening. Dit komt omdat wij door wijzigingen in de wet- en regelgeving met terugwerkende kracht een berekening opnieuw hebben uitgevoerd. U heeft geen lening meer bij ons en daarom willen wij er niet vanuit gaan dat de gegevens die wij nog hebben de juiste zijn. Omdat wij niet willen dat uw gegevens of onze betaling aan u bij iemand anders terechtkomt, vragen wij u om uw gegevens bij ons te controleren.

Meer informatie over de AFM Leidraad vindt u op www.afm.nl. Zoekterm is Vervroegde aflossing. 

23. Ik vertrouw het niet, kan ik iemand anders er eerst naar laten kijken voordat er geld wordt overgemaakt? 
Uiteraard. Het staat u vrij om iemand hier naar te laten kijken. Wij kunnen de betaling niet tegenhouden. 

24. Ik heb mijn lening helemaal terugbetaald, waarom krijg ik geen brief van de aanbieder van mijn huidige lening? 
De vergoeding heeft u betaald aan de aanbieder van uw vorige lening. Deze kan teveel aan vergoeding in rekening gebracht hebben. Het verschil wordt door de aanbieder van uw vorige lening aan u terugbetaald. 

25. Ik heb de lening helemaal terugbetaald en ik ben verhuist. Hoe zijn  jullie aan mijn adres gekomen? 
Wij hebben uw laatst bekende adres in ons systeem voor de zekerheid gecontroleerd met gegevens in het systeem van het Kadaster. Zodat wij de post niet naar uw oude adres zouden sturen. 

26. Ik heb teveel vergoeding betaald in 2016. Wat moet ik doen bij mijn aangifte? 
U hoeft de aangifte 2016 niet te corrigeren. U moet het bedrag dat u nu ontvangt in de aangifte 2017 opnemen als ‘negatieve aftrekbare kosten eigen woning’. Let op: dit kunt u pas opgeven in 2018.

27. Ik heb teveel vergoeding betaald in 2017. Wat moet ik doen bij mijn aangifte? 
Voor de aangifte 2017 staat het juiste vergoedingsbedrag vermeld op de jaaropgave die u van ons ontvangt in 2018. U moet in uw aangifte inkomstenbelasting over 2017 onder ‘hypotheken en andere leningen’ opgeven hoeveel vergoeding u hebt betaald. U gaat daarbij uit van het bedrag dat u daadwerkelijk hebt betaald, trek daarvan af het bedrag dat u in 2017 hebt teruggekregen. Let op: dit kunt u pas opgeven in 2018.

 

Voordat u verder gaat…

We gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om argenta.nl gebruiksvriendelijker en persoonlijker voor u te maken. Met deze cookies kan Argenta uw internetgedrag op onze website volgen en verzamelen, zodat:

  • onze website goed en gebruiksvriendelijk werkt (noodzakelijk)
  • we op basis van anonieme informatie over het gebruik van de website argenta.nl kunnen verbeteren (noodzakelijk)
  • we informatie en gepersonaliseerde berichten kunnen tonen op onze website op basis van uw interesses en de manier waarop u de website gebruikt (persoonlijk)
  • we op onze website en daarbuiten relevante informatie en advertenties kunnen tonen afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren (compleet)

Bent u akkoord? Klik dan op “Ok”.
Geeft u geen toestemming dan plaatsen we alleen de noodzakelijke functionele en geanonimiseerde analytische cookies voor een goed werkende website. Meer weten? Bekijk ons cookiebeleid en privacy statement.