Hoe sluit ik als Directeur/Grootaandeelhouder (DGA) een hypotheek af?

Gerelateerde thema's

• Argenta kijkt naar het gemiddelde bedrag van uw inkomsten uit arbeid over de afgelopen 3 kalenderjaren.
• Als uiterlijk op 1 juli gegevens van het afgelopen kalenderjaar niet beschikbaar zijn, gaan we uit van de 3 kalenderjaren voor het afgelopen kalenderjaar.

Gerelateerde vragen