Hoe worden de afkoopkosten van de Spaarhypotheekverzekering bepaald?

Gerelateerde thema's

Wij kijken bij de berekening van de afkoopkosten naar de opgebouwde waarde van uw Spaarhypotheekverzekering. Ook is het verschil tussen de afgesproken looptijd en de daadwerkelijke looptijd van uw verzekering belangrijk voor de berekening. De afkoopkosten worden in mindering gebracht op de uitkering van uw opgebouwde waarde. Meer hierover vindt u in onze algemene voorwaarden.