Kan ik een hypotheek afsluiten met een (sociale) uitkering?

Gerelateerde thema's

Bij Argenta is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een hypotheek af te sluiten als u een uitkering krijgt. Hieronder leest u wat de verschillende sociale uitkeringen betekenen voor het afsluiten van een Argenta Hypotheek. 

Inkomen uit niet-blijvende sociale uitkeringen

Als u een sociale uitkering heeft die niet blijvend van aard is, kijken we voor het (toets)inkomen naar het moment dat er geen zekerheid bestaat over de hoogte van de uitkering. We gebruiken dan het sociaal minimum inkomen waar uw huishouden recht op heeft.

Inkomen uit blijvende sociale uitkeringen

Een blijvende sociale uitkering is een uitkering waarbij er een recht voor een niet-beperkte periode bestaat. Argenta rekent het totale jaarlijkse bedrag zoals blijkt uit het toekenningbesluit, tot het (toets)inkomen. Argenta ziet WAO- en WAZ- uitkeringen als blijvende sociale uitkeringen.

Tijdens een gratis oriëntatiegesprek leggen we u uit wat uw mogelijkheden zijn. Of bel ons op 076 - 54 33 085. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 uur.
 

Gerelateerde vragen