Op mijn Financieel Jaaroverzicht staat een lager positief bedrag bij “vergoeding terugbetalen” dan de vergoeding die ik heb betaald. Wat betekent dit?

Gerelateerde thema's

  • Heeft u in 2017 (tot  15 september 2017) uw hypotheek (of een deel daarvan) eerder afgelost? Of voor het einde van de rentevaste periode uw hypotheekrente aangepast? Dan moeten wij als gevolg van de AFM leidraad boeteberekening uw vergoeding opnieuw berekenen. Is deze nieuwe berekening in uw voordeel? Het bedrag dat u teveel heeft betaald, hebben wij dan al aan u terugbetaald. Hierover heeft u een brief ontvangen

    In het Financieel Jaaroverzicht hebben wij de oorspronkelijk betaalde vergoeding met het door ons terugbetaalde deel verminderd. Het verschil vindt u bij “vergoeding terugbetalen”. 
  • Heeft u in 2016 (op of na 14 juli 2016) en in 2017 een deel van uw hypotheek eerder afgelost? Of voor het einde van de rentevaste periode uw hypotheekrente aangepast? Dan moeten wij als gevolg van de AFM leidraad boeteberekening uw vergoeding over 2016 opnieuw berekenen. Is deze nieuwe berekening in uw voordeel? Het bedrag dat u teveel heeft betaald, hebben wij dan al aan u terugbetaald. Hierover heeft u een brief ontvangen.

    In uw Financieel Jaaroverzicht hebben wij uw vergoeding voor vervoegde aflossing of voor aanpassing van de rente die u betaald hebt voor 2017 verminderd met de teveel betaalde vergoeding over 2016. Want u heeft het bedrag dat u aan kosten betaald heeft in 2016 al opgegeven in de aangifte inkomensbelasting over 2016. Daarom moeten we het bedrag dat wij aan u hebben terugbetaald, verrekenen met de vergoeding die u in 2017 aan ons hebt betaald.

Voorbeeld:

Stel: U heeft in april 2017 € 15.000 terugbetaald. Daarover heeft u een vergoeding voor vervroegde aflossing van € 2000 voor betaald. 

Wij hebben de vergoeding eind september herrekend aan de hand van de leidraad van de AFM. Uit die berekening is bv gekomen dat de vergoeding maar € 1.750 bedroeg. Dan hebben wij u € 250 teruggestort eind dec 2017. Op uw Financieel Jaaroverzicht ziet u dan € 1.750 staan i.p.v. de oorspronkelijke € 2.000.