U mag wel een Argenta Hypotheek afsluiten voor de:

 • aankoop of bouw van een huis (en afkoop erfpachtcanon)
 • verbouwing van een huis (inclusief kosten van noodzakelijk onderhoud)
 • herfinanciering van een bestaande hypotheek die ergens anders loopt
 • uitkoop van een partner in het geval van een scheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap
 • verwerving van niet verdeelde boedel bij erfopvolging (op voorwaarde dat ‘de notariële akte van levering ter uitvoering van de verdeling’ nog niet ingeschreven is in de openbare registers)

U mag geen Argenta Hypotheek afsluiten voor een:

 • woonhuis met bedrijfsruimte waarvan het bedrijfsgedeelte meer dan 25% van de marktwaarde bedraagt
 • vakantie- of recreatiehuis
 • woonboot
 • (woon)boerderij met agrarische bestemming
 • huis dat ongeschikt is voor bewoning en waarvan de gebreken niet door het treffen van lonende voorzieningen kunnen worden weggenomen
 • coöperatie
 • huis waarvoor de gemeente een sloop/handhaven afweging heeft vastgesteld
 • huis dat staat op verontreinigde grond, waardoor het ongeschikt is voor bewoning
 • huis dat (gedeeltelijk) is verhuurd
 • noodwoning
 • woonwagen of woonwagenstandplaats