Wanneer mag je de hypotheekschuld boetevrij aflossen?

Gerelateerde thema's

U mag uw hypotheek vervroegd aflossen zonder vergoeding:

  • Op de laatste dag van een rentevaste periode.
  • Bij het ontvangen van de uitkering van de opstalverzekering bij het wegvallen van het onderpand.
  • Bij het ontvangen van een uitkering van de verpande levensverzekering.
  • Bij verkoop van het onderpand.
  • Wanneer het onderpand vervalt (op voorwaarde dat de volledige aflossing plaatsvindt binnen één jaar).
  • Wanneer de aflossing het restantbedrag van een bouwdepot is.
  • Bij overlijden van een van de geldnemers (op voorwaarde dat de uitkering van de verpande levensverzekering binnen een jaar na overlijden plaatsvindt).
  • Bij overlijden van een van de geldnemers als de (volledige) aflossing binnen één jaar gedaan wordt.
  • Als de marktrente hoger is dan de hypotheekrente die de geldnemer verschuldigd is. Met marktrente bedoelen we de rente die Argenta hanteert voor soortgelijke nieuwe hypotheken op het tijdstip van ontvangst van de schriftelijke mededeling waarin de geldnemer de vervroegde aflossing aankondigt.

Gerelateerde vragen