WOZ staat voor ‘Wet waardering onroerende zaken’. Deze waarde wordt door de gemeente vastgesteld en staat op de WOZ-beschikking die u elk jaar van uw gemeente krijgt. De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde van een huis is niet per se gelijk aan de marktwaarde. Het is wel een goede indicator. De WOZ-waarde is geen vervanger van een taxatie.

Waar vind ik de WOZ-waarde van een huis?
Bekijk de WOZ-waarde van een huis op www.wozwaardeloket.nl.

Gerelateerde vragen