Kan ik het spaargeld uit mijn Termijndeposito eerder opnemen?

Gerelateerde thema's

U heeft een Termijndeposito, dat betekent dat uw spaargeld voor een bepaalde periode vaststaat. Voordat de Termijndeposito eindigt, kunt u dit spaargeld dus niet opnemen.

Uitzonderingen voor eerder opnemen
Er is een aantal uitzonderingen waarbij u uw geld  uit uw Termijndeposito eerder kunt opnemen. Dit is in de volgende gevallen:

Na het openen van de Termijndeposito heeft u nog 14 dagen de tijd om de rekening te beëindigen.

Onvoorziene en bijzondere situaties

- Wanneer u in de schuldsanering terechtkomt
- Bij aankoop van een nieuwe woning en afsluiten van een Argenta Hypotheek
- Als u niet meer kunt werken omdat u arbeidsongeschikt bent geraakt
- Bij overlijden van de rekeninghouder

U moet kunnen aantonen dat een van bovenstaande situaties van toepassing is. Wij vragen om bewijs. Argenta bepaalt uiteindelijk of de uitzondering voor u geldt. Als dit het geval is, dan betaalt u geen kosten.

Overige onvoorziene en bijzondere situaties

U kunt overige onvoorziene en bijzondere situaties met ons bespreken. Wij vragen u dan om bewijs. Argenta bepaalt uiteindelijk of uw situatie valt onder deze overige situaties. Als dit het geval is, dan kunt u uw geld eerder opnemen. Hiervoor brengen wij afkoopkosten en administratiekosten in rekening.

 Kosten voor eerdere opname
De hoogte van de kosten bij eerdere opname wordt als volgt bepaald:

1. De looptijd van uw Termijndeposito
We bekijken hoe lang uw spaargeld eigenlijk nog vast moet blijven staan in de Termijndeposito. Dit is de looptijd die er nog is.

2. Berekening van de vergelijkingsrente
We bekijken hoe hoog de rente op dit moment zou zijn voor een Argenta Termijndeposito, voor de looptijd die er nog is. Als u bij Argenta geen Termijndeposito kunt  sluiten met deze looptijd dan nemen we de rente van de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit is de vergelijkingsrente. Als de vergelijkingsrente lager is dan de rente die u krijgt op de Termijndeposito die u wilt beëindigen, dan betaalt u alleen de administratiekosten van 50 euro voor het eerder stopzetten van uw Termijndeposito. Als de vergelijkingsrente hoger is, volgt stap 3.

3. Berekening van de opbrengst met afgesproken rente
We berekenen wat de opbrengst van uw Termijndeposito is, aan de hand van de rente die u krijgt op de Termijndeposito die u wilt beëindigen.

4. Berekening van de opbrengst met vergelijkingsrente
We berekenen wat de opbrengst van uw Termijndeposito is, aan de hand van de vergelijkingsrente.

5. Berekening afkoopkosten
Het verschil tussen de eindwaarde met vergelijkingsrente en de eindwaarde met afgesproken rente noemen we de afkoopkosten.

6. Berekening contante waarde
Tot slot berekenen we de afkoopkosten terug naar de dag van vandaag, omdat u nu de afkoopkosten moet betalen. Dit is de contante waarde.

7. Administratiekosten
Bij de contante waarde die u moet betalen worden de administratiekosten opgeteld. De huidige administratiekosten zijn 50 euro.

Rekenvoorbeeld 

De bovenstaande stappen staan hieronder beschreven in een (fictief) voorbeeld.

Dhr. Appel heeft al 3 jaar een Termijndeposito lopen bij Argenta. Hij heeft 5.000 euro ingelegd tegen een oorspronkelijke looptijd van 5 jaar met een rente van 2%. Zijn Termijndeposito loopt dus nog 2 jaar. Zijn Termijndeposito komt in aanmerking voor eerder stopzetten. Wel moet Dhr. Appel hiervoor kosten betalen.

1. De resterende looptijd is 2 jaar of 730 dagen

2. De rente voor een Termijndeposito met een looptijd van 2 jaar is op het moment van stopzetten 3%

3. De opbrengst met de oorspronkelijke rente van 2% voor de resterende looptijd is 200 euro

4. De opbrengst met de huidige rente van 3% voor de resterende looptijd is 300 euro

5. Het verschil tussen de 300 euro tegen vergelijkingsrente en 200 euro van de oorspronkelijk rente is 100 euro

6. Teruggebracht naar de dag van vandaag en tegen de huidige rente is dit 94,26 euro. Dat is de contante waarde

7. Vermeerderd met de administratiekosten van 50 euro wordt totaal in mindering gebracht op de uitkering: 144,26 euro 

Argenta maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie