Waar kan ik terecht met mijn vragen en klachten over privacy bij Argenta?

Gerelateerde thema's

Argenta heeft voor de bescherming van uw privacy een Data Protection Officer aangesteld. Heeft u een vraag of klacht over privacy bij Argenta? Neem dan contact op met de Data Protection Officer via privacy@argenta.nl

Is uw klacht niet naar wens opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u hierover meer informatie.