Is het vanaf 1 november 2018 nog mogelijk om bij afkoop van een Argenta Spaarhypotheekverzekering de overlijdensrisicodekking door te laten lopen in een Argenta Overlijdensrisicoverzekering?

Gerelateerde thema's

Nee, het bij afkoop van een verzekering laten doorlopen van een overlijdensrisicodekking in een nieuwe verzekering komt neer op het afsluiten van een nieuwe verzekering. Argenta biedt vanaf 1 november 2018 geen nieuwe verzekeringen meer aan.