Welk bedrag keert een Spaarhypotheekverzekering uit bij overlijden van een verzekerde?

Gerelateerde thema's

Bij overlijden van een verzekerde keert de Spaarhypotheekverzekering de opgebouwde waarde uit. Is het verzekerd kapitaal bij overlijden hoger dan de opgebouwde waarde? Dan keert de verzekering het verzekerd kapitaal bij overlijden uit. Als klant bent u dus verzekerd van een minimaal bedrag bij overlijden. En de uitkering is hoger als er meer waarde is opgebouwd in de verzekering.