Algemene voorwaarden.

Jouw klant mag het huis alleen verhuren als het gaat om een bepaalde periode. Je kunt toestemming voor verhuur aanvragen in de volgende gevallen:

 • Tijdelijk tewerkstelling elders door de werkgever (met en zonder NHG)
 • Verhuur onder de Leegstandswet (met en zonder NHG)
 • Er is sprake van 2 koopwoningen

En daar gelden ook bepaalde voorwaarden voor. Die lees je hieronder.

Voorwaarden toestemming verhuur.

Leegstandswet.

De Leegstandswet is een wet die het mogelijk maakt voor huiseigenaren om hun huis tijdelijk te verhuren. In de meeste gevallen gaat het om een situatie waarbij de eigenaar zelf al in een nieuw huis is gaan wonen en het oude huis leeg staat omdat deze nog niet verkocht is.

Voorwaarden bij verhuur onder de Leegstandswet (met en zonder NHG)

 • De woning moet actief in de verkoop (blijven) staan (dit moet via internet te controleren zijn)
 • Er is geen betalingsachterstand
 • De woning kan alleen verhuurd worden voor zelfstandige bewoning (dat wil zeggen dat de huurders een duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormen: een stel, gezin of een alleenstaande)
 • De toestemming voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet bedraagt in beginsel maximaal 3 jaar met de mogelijkheid om de periode 2x te verlengen met maximaal 1 jaar (in totaal komt dat neer op een maximale verhuurperiode van 5 jaar)
 • De toestemming voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet mag nooit langer zijn dan de duur van de vergunning
 • De toestemming voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandswet vervalt bij beëindiging van de huurovereenkoms (als de geldnemer vervolgens aan een andere huurder wil verhuren moet de klant opnieuw toestemming vragen)
 • De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op de datum dat de vergunning haar geldigheid verliest
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan (in de overeenkomst is opgenomen dat verhuur plaatsvindt op grond van de Leegstandswet)
   

De volgende stukken worden minimaal opgevraagd ter beoordeling:

 • Huurovereenkomst met handtekening
 • Akkoord opstalverzekering
 • Akte van verhuur met handtekening
 • Pandakte voor de huurpenningen met handtekening
 • Ontruimingsverklaring van de huurders
 • Vergunning van de gemeente voor verhuur op basis van de Leegstandswet
 • Akkoord van de VvE (als dat geldt)

Goed om te weten.

De huurovereenkomst moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • Het gaat om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet
 • Er is door de gemeente een vergunning verleend
 • De ingangsdatum en einddatum van de vergunning
 • De huurovereenkomst eindigt van rechtswege als de vergunning afloopt
 • In de huurovereenkomst mag geen einddatum zijn opgenomen (wel een minimale periode van 6 maanden)
 • De minimale contractduur is 6 maanden
 • De opzegtermijn voor de huurder: minimaal 1 maand vooraf
 • De opzegtermijn voor de verhuurder: minimaal 3 maand vooraf
 • De verhuurovereenkomst moet een tijdelijk contract zijn met handtekening
 • De huurder zal na afloop van de huurperiode de woning per direct ontruimen en leeg en schoon opleveren
 • De huurder moet zelf een contract voor de nutsvoorzieningen afsluiten (in het huurcontract mag niet staan dat de huur inclusief gas, water en licht is)
 • De huurder moet meewerken aan bezichtigingen van mogelijke kopers
   
Tijdelijke tewerkstelling.

Voorwaarden bij Tijdelijke tewerkstelling elders door de werkgever (met en zonder NHG).

 • De toestemming voor tijdelijke verhuur bedraagt maximaal 3 jaar (verlenging is niet mogelijk, ook niet als er een andere huurder is)
 • Er is geen betalingsachterstand
 • De woning kan alleen verhuurd worden voor zelfstandige bewoning (dat wil zeggen dat de huurders een duurzaam gemeenschappelijk huishouden vormen: een stel, gezin of een alleenstaande, andere vormen mogen niet zoals studenten)
 • De verhuurovereenkomst moet een tijdelijk contract met handtekening zijn (verhuur mag maximaal 36 maanden zijn)
 • De inkomsten uit de verhuur worden verpand aan Argenta

De documenten die worden opgevraagd voor de beoordeling.

 • Een bewijs van tewerkstelling elders (uit de verklaring van de werkgever (arbeidsovereenkomst) moet de maximale periode van de tewerkstelling elders blijken)
 • Huurovereenkomst samen met de diplomatenclausule (de looptijd hiervan mag niet langer zijn dan de tewerkstelling elders met een maximum van 36 maanden)
 • Een kopie van de opstalverzekering of een bevestiging van de verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat zij bekend is met de verhuur (bij een appartementsrecht is een akkoordbevestiging van de VvE nodig)
 • Een door alle verhuurders en huurders ondertekende akte van verhuur
 • Een door alle verhuurders ondertekende pandakte ter verpanding van de huurpenningen
 • Een door alle huurders en verhuurders ondertekende ontruimingsverklaring

Waar moet de huurovereenkomst aan voldoen?

 • Met handtekeningen van beide partijen
 • Huurperiode is voor bepaalde tijd
 • Ingangsdatum en einddatum zijn vermeld
 • De huurder moet zelf een contract voor de nutsvoorzieningen afsluiten (in het huurcontract mag niet staan dat de huur inclusief gas, water en licht is)
 • Diplomatenclausule
 • De huurder moet na de huurperiode het onderpand verlaten
 • Bij opzegging: De verhuurder moet de beëindiging van de huurovereenkomst minimaal 1 en maximaal 3 maanden vooraf schriftelijk te bevestigen aan de huurder