Belangrijkste wijzigingen toetsnormen 2023.

Wijziging voor Argenta 2023.

Vanaf 2023 zijn de volgende aflosvormen mogelijk: annuïteit, lineair en aflossingsvrij.*

Wijzigingen NHG 2023.  

Vanaf 22 december kun je nieuwe aanvragen voor NHG doen bij Argenta. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De kostengrens is aangepast naar 405.000,-
  • Het tweede inkomen mag voor 100% meegenomen worden
  • Digitale bronnen zijn ook bij NHG mogelijk (bij Argenta zijn dit bijvoorbeeld: Inkomensbepaling Loondienst (IBL), Perspectiefverklaring en de Calcasa Desktoptaxatie)

*Andere aflosvormen gelden alleen als de klant al een Argenta hypotheek heeft.