Uiterste aanleverdata 2021.

Wil je nog gebruikmaken van de acceptatieregels en voorwaarden van 2021? Dan vragen we je rekening te houden met onze uiterste (aanlever)data. Welke dat zijn lees je hier.

Dit zijn de activiteiten met de uiterste aanleverdata voor 2021:

aanleveren compleet dossier voor passeren in 2021:

maandag 20 december

aanleveren getekende bindende offerte die in 2021 moet passeren:

maandag 27 december

doorgeven passeerdatum voor passeren in 2021:

dinsdag 28 december voor 12.00 uur

aanleveren compleet dossier voor verkrijgen bindende offerte op basis van acceptatieregels en voorwaarden van 2021, dit geldt ook voor verhogingen (WBH):

zondag 26 december

hoofdelijk ontslag, aanleveren compleet dossier voor bindende offerte op basis van acceptatieregels, voorwaarden en normen van 2021:

zondag 19 december

Overige belangrijke data.

 11 december 2021:

Uiterste datum voor extra terugbetalen via een handmatige overboeking. Let op, dit geldt alleen indien uw relatie meer dan 210% van de maandtermijn van de hypotheek overmaakt en het geen hybride- of spaarhypotheek betreft;

19 december 2021:

Uiterste datum voor extra terugbetalen. Alleen bij ontvangst van het bedrag tot en met 19 december, garanderen wij dat de extra terugbetaling nog op de jaaropgave 2021 staat. Let op, dit geldt alleen indien uw relatie meer dan 210% van de maandtermijn van de hypotheek overmaakt en het geen hybride- of spaarhypotheek betreft;

21 december 2021:

Deze datum geldt als uiterste ontvangstdatum voor volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (inclusief alle correcte facturen) via e-mail en/of post. Dit indien consument de gelden nog voor 01-01-2022 wenst te ontvangen en/of aan de aannemer wil voldoen

22 december 2021:

Deze datum geldt als uiterste ontvangstdatum voor volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (inclusief alle correcte facturen). Dit indien consument de gelden nog voor 01-01-2022 wenst te ontvangen en/of aan de aannemer wil voldoen.