Uiterste aanleverdata 2022.

Wil je nog gebruikmaken van de acceptatieregels en voorwaarden van 2022? Houd dan rekening met de uiterste (aanlever)data. Dan kunnen we voor jouw klanten in 2022 nog een bindende offerte uitbrengen. 

Dit zijn de activiteiten met de uiterste aanleverdata voor 2022:

aanleveren compleet en correct dossier voor passeren in 2022:

zondag 18 december

aanleveren getekende bindende offerte die in 2022 moet passeren:

zondag 25 december

doorgeven passeerdatum voor passeren in 2022:

dinsdag 27 december voor 12.00 uur

aanleveren compleet dossier voor verkrijgen bindende offerte op basis van acceptatieregels en voorwaarden van 2022, dit geldt ook voor verhogingen (WBH):

maandag 26 december

hoofdelijk ontslag, aanleveren compleet dossier voor bindende offerte op basis van acceptatieregels, voorwaarden en normen van 2022:

donderdag 15 december

Let op: 
Aanvragen die we ontvangen vanaf 22 december kunnen getoetst worden op de normen NHG 2023. Eerder ontvangen aanvragen en op basis daarvan uitgebrachte offertes worden niet omgezet naar de normen van 2023. Dan moet er een nieuwe offerte aangevraagd worden waarbij de op dat moment geldende rente geldt.

Overige belangrijke data.

zondag 11 december 2022:

Uiterste datum voor extra terugbetalen via een handmatige overboeking. Let op, dit geldt alleen indien uw relatie meer dan 210% van de maandtermijn van de hypotheek overmaakt en het geen hybride- of spaarhypotheek betreft;

dinsdag 20 december 2022:

Uiterste datum voor extra terugbetalen. Alleen bij ontvangst van het bedrag tot en met 19 december, garanderen wij dat de extra terugbetaling nog op de jaaropgave 2022 staat. Let op, dit geldt alleen indien uw relatie meer dan 210% van de maandtermijn van de hypotheek overmaakt en het geen hybride- of spaarhypotheek betreft;

donderdag 22 december 2022:

Deze datum geldt als uiterste ontvangstdatum voor volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (inclusief alle correcte facturen) via e-mail en/of post. Dit indien consument de gelden nog voor 01-01-2023 wenst te ontvangen en/of aan de aannemer wil voldoen

dinsdag 27 december 2022:

Deze datum geldt als uiterste ontvangstdatum voor volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulieren (inclusief alle correcte facturen). Dit indien consument de gelden nog voor 01-01-2023 wenst te ontvangen en/of aan de aannemer wil voldoen.