wijzigingen toetsing normen NHG.

We toetsen alle aanvragen die we vanaf 20 december 2021 binnenkrijgen op de normen van NHG 2022. En alle wijzigingen voor NHG en TRHK voor 2022 vind je hieronder.

wijzigingen NHG 2022.

  • de borgtochtprovisie is verlaagd van 0,7% naar 0,6% van de lening
  • de kostengrenzen zijn aangepast naar € 355.000,- en € 376.300,- (met energiebesparende voorzieningen)
  • de nieuwe financieringslastpercentage tabellen worden aangepast

kleinere wijzigingen NHG 2022.

  • bij het bepalen van de betaalbaarheid van een lening in beheer wordt per 1 januari 2022 rekening gehouden met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek (HRA) binnen 3 jaar voor zowel NHG als niet NHG
  • voor zowel NHG als niet-NHG zullen aflopende kredieten altijd op werkelijke last getoetst worden volgens de TRHK (de werkelijke last is het bedrag dat geregistreerd staat bij het BKR gedeeld door de looptijd in maanden)
  • in de toelichting van NHG zal worden opgenomen dat de kosten van een leasefiets geen invloed hebben op het toetsinkomen (deze werkwijze zal worden doorgevoerd in de werkinstructies voor zowel NHG als niet-NHG)
  • wijzigingen met betrekking tot de omgang met BKR zoals: het BKR gaat alle autolease contracten voor het volledige bedrag inschrijven en niet meer de oude 65%. Door deze wijziging zal de weging voor het toetsinkomen ook anders worden. De toetsing blijft gelijk maar door de hogere inschrijving zal deze zwaarder gewogen worden met betrekking tot het toetsinkomen.
  • NHG overweegt om consumenten die het WSNP-traject met een schone lei hebben doorlopen toestemming te geven voor het aanvragen van NHG (ongeacht de eerdere BKRcodering(en)). Argenta zal dit niet toepassen voor zowel NHG als niet-NHG
  • vanaf 1 januari 2022 is het bij Argenta ook toegestaan om een Calcasa desktoptaxatie toe te passen bij verbouwing en energiebesparende voorzieningen (EBV)