Adviseur

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Daarom kies je voor Argenta!

  • 15% zonder vergoeding extra aflossen per kalenderjaar
  • Renteaanbod is 4 maanden geldig
  • Renteverlenging mogelijk met 8 maanden!
  • Geen bereidstellingskosten
  • Verhuisregeling van 12 maanden

Acceptatievoorwaarden en Productkenmerken 

In de Argenta Hypotheekgids vindt u het acceptatiebeleid voor de Argenta Hypotheek. 

In deze gids zijn onder andere de volgende wijzigingen opgenomen:

  • Een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijf conform artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit is toegestaan. Argenta volgt nu NHG regels.
  • Argenta staat bij ondernemers maximaal drie ondernemingen toe.
  • De nieuwe BKR-kredieten HO en ZK zijn aan de gids toegevoegd

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u achteraan in de hypotheekgids.

Documenten
Veelgestelde vragen Hypotheekgids
Productkenmerken Argenta
Hypotheekgids - februari 2020