Jouw klant met een Argenta hypotheek kan de bestaande rente meenemen naar de volgende Argenta hypotheek. Dat kan tot en met 12 maanden na verkoop van de bestaande woning.

We nemen dan de volgende voorwaarden mee naar de nieuwe Argenta hypotheek:

 • De hypotheekrente met de resterende rentevaste periode
 • Het overgebleven deel van de hoofdsom tot maximaal het bedrag van het oude leningdeel (als er nog een lopend bouwdepot is, brengen we dit bedrag in mindering op het mee te nemen leningdeel)

Let op: Voor de nieuwe hypotheek wordt de risicoklasse opnieuw bepaald en geldt ook voor de mee te nemen rente

Als de Argenta hypotheek wordt meegenomen naar de nieuwe woning kan jouw klant tijdelijk 2 hypotheken bij Argenta hebben. Dan wordt de rente op de oude lening omgezet naar het 1-jaarstarief die op dat moment geldt. Het is belangrijk om jouw klant hier op te wijzen en inzicht te geven in wat de dubbele maandlasten zijn.

Heeft jouw klant het huis nog niet verkocht?

Een rekenvoorbeeld.

De klant heeft op 1 januari 2023 een koophuis met een waarde van € 300.000,- en Argenta Hypotheek van €175.000,-. De rente is 2% die nog 17 jaar vaststaat. De klant wil een nieuw huis kopen van € 500.000,- en wil graag de Argenta Hypotheek meenemen voor het nieuwe huis. De nieuwe Argenta hypotheek wordt € 375.000,-. Het huis passeert op 1 april 2023. Het bestaande huis is nog niet verkocht.

Dit is wat de klant moet doen om de hypotheek mee te nemen:

 • De klant moet bij de aanvraag van de Argenta hypotheek doorgeven dat hij de Argenta Hypotheek wil meeverhuizen
 • Alleen het rentecontract wordt meeverhuist (dus de resterende rentelooptijd en het rentetarief voor € 175.000,-)
 • De risico-opslag wordt opnieuw bepaald: In de oude situatie had de klant een LTV van 58%, in de nieuwe situatie is er een LTV van 75%. De rente voor de klant wordt daarmee hoger door de hogere risico-opslag op basis van de meegenomen hypotheekrente.

Voor de oude Argenta hypotheek geldt na aankoop van het nieuwe huis het rentetarief van 1 jaar waarbij met een risico-opslag van de hypotheekrente die dan geldt. Het is belangrijk om jouw klant hier op te wijzen en inzicht te geven in wat de dubbele maandlasten zijn.

Echtscheiding/ einde samenleving.

Als het onderpand nog verkocht moet worden houden beide schuldenaren recht op Argenta verhuisregeling. Dit is elk voor de helft. Het is mogelijk dat één van beide voor 100% gebruik maakt van de Argenta verhuisregeling. Dan moet er door de ander een afstandsverklaring getekend worden.

Heeft jouw klant het huis verkocht?

Een rekenvoorbeeld.

Klant heeft op 1 januari 2023 een koophuis met een waarde van € 300.000,- en een Argenta Hypotheek van €175.000,-. De rente is  2% die nog 17 jaar vast staat. De klant wil een nieuw huis kopen van € 500.000,- en wil hiervoor graag de Argenta Hypotheek meenemen. De nieuwe Argenta hypotheek wordt € 375.000,-. De woning wordt op 1 januari 2024 gepasseerd. Het bestaande huis is verkocht en wordt op 1 maart 2023 geleverd aan de nieuwe eigenaars.


Wat moet de klant doen om de hypotheek mee te nemen:

 • De klant moet uiterlijk 30 dagen van tevoren aan Argenta doorgeven dat hij de Argenta Hypotheek wil meeverhuizen (dus uiterlijk voor 1 februari 2023)
 • De nieuwe hypotheek moet uiterlijk 12 maanden na aflossing gepasseerd zijn (dat is hier uiterlijk 1 maart 2024)
 • Alleen het rentecontract wordt meeverhuist (dus de resterende rentelooptijd en het rentetarief)
 • De risico-opslag wordt opnieuw bepaald. In de oude situatie had de klant een LTV van 58%, in de nieuwe situatie is er een LTV van 75%. De rente voor de klant wordt daarmee hoger door de hogere risico-opslag op basis van de meegenomen hypotheekrente.
Echtscheiding/ einde samenleving.

Als het onderpand wordt verkocht houden beide schuldenaren recht op de Argenta verhuisregeling. Dit is elk voor de helft. Het is mogelijk dat één van beide voor 100% gebruik maakt van de Argenta verhuisregeling. Er moet dan wel door de ander een afstandsverklaring worden getekend.

Hoe en wanneer kun je de Argenta verhuisregeling aanvragen?

Wil jouw klant gebruik maken van de verhuisregeling? Geef dit samen met jouw klant dan uiterlijk voor het aflossen van de (gehele) hypotheek aan via info@argentahypotheken.nl. Zet hierbij ‘verzoek tot meeverhuizen rente’ en het contractnummer van de Argenta hypotheek van jouw klant.

Veelgestelde vragen over de Argenta verhuisregeling.

Hoe lang geldt de Argenta verhuisregeling?

De verhuisregeling geldt maximaal 12 maanden. De nieuwe hypotheek moet uiterlijk 12 maanden na aflossen van de oude hypotheek zijn gepasseerd.

Wat gebeurt er met de oude Argenta hypotheek?

De ‘oude lening’ wordt omgezet naar het huidige 1-jaarstarief als de nieuwe Argenta hypotheek is gepasseerd (tot maximaal 12 maanden). Let op dat de aflosvorm (annuïteiten/lineair) blijft doorlopen.

Krijgen klanten een bevestiging over de Argenta verhuisregeling?

Jouw klant ontvangt per e-mail een verzendbevestiging:

 1. In de vorm van een offerte
 2. Bij vooraankondiging door klant
  Bij verwerking verhuisregeling op de oude hypotheek
   
Mag de aflosvorm aangepast worden bij de Argenta verhuisregeling?

Ja. Dat mag voor de oude en de nieuwe hypotheek.

Wat gebeurt er als de huidige hypotheek wordt meegenomen naar de nieuwe lening?

Dan wordt na passeren van de nieuwe lening het leven/ spaardeel omgezet naar aflossingsvrij. De opbouw van de waarde van de verzekering blijft doorlopen bij de nieuwe hypotheek tegen de (door de verzekeringsmaatschappij) te bepalen voorwaarden.

Is het nieuw benodigde lening bedrag hoger dan de restantschuld van de oude lening?

Dan geldt voor het extra te financieren bedrag de hypotheekrente die op dat moment geldt. Het extra te financieren bedrag moet in een apart leningdeel (of leningdelen) worden afgesloten.

Wordt de huidige aflosvorm leven of spaar meegenomen naar de nieuwe lening èn passeert de verkoop van de oude woning eerder dan de nieuwe?

Geef dan aan dat de aflosnota ZONDER verrekening van de leven/ spaar polis wordt opgemaakt. En stuur dit op tijd naar info@argentahypotheken.nl en zet het (oude) contractnummer bij. Geef dit ook door aan de notaris (waar de verkoop van de oude woning passeert).

Hoe werkt de verhuisregeling bij uit elkaar gaan?

Gaan jouw klanten uit elkaar of scheiden? En blijft 1 klant in de woning wonen? Dan moet de vertrekkende partner afstand doen van de hypotheekrente. Hierdoor kan deze geen gebruik meer maken van de verhuisregeling.

Weet je dat.

Heeft jouw klant tijdelijk 2 huizen? Dan kun je soms tot maximaal 3 jaar recht hebben op hypotheekrenteaftrek voor 2 huizen:

 • Het oude huis staat leeg én te koop en jouw klant woont in het nieuwe huis (de renteaftrek geldt dan voor het jaar waarin het oude huis leeg te koop is gezet en voor de daaropvolgende 3 jaar)

Let op: bij (tijdelijke) verhuur gelden afwijkende fiscale regels.

 • Jouw klant woont nog in het oude huis omdat het nieuwe huis in aanbouw is of wordt verbouwd (de renteaftrek geldt dan als het nieuwe huis in het jaar van aankoop of in de daaropvolgende 3 jaar het hoofdverblijf van jouw klant wordt)

Vind meer informatie op de website van de belastingdienst.

Meer weten?

Wil je meer lezen over de voorwaarden die gelden voor de verhuisregeling? Ontdek het in de hypotheekgids.

Eenvoudige uitleg voor jouw klanten.

Speciaal voor jouw klanten hebben we een pagina gemaakt waarin we de Argenta verhuisregeling eenvoudig uitleggen. Zo helpen we samen onze klanten verder.