Neem met Waard Leven contact op voor:

 • Verzekering – extra premiestorting
 • Verzekering – inkorten looptijd
 • Overlijdensrisicoverzekering (ORV) – berekeningen, wijzigingen, beëindiging, overlijden

Waard Leven is bereikbaar per e-mail (info@waardverzekeringen.nl) of tijdens kantooruren (09.00 – 17.00 uur) op telefoonnummer 088 - 3741000.

Zie website voor meer informatie over Waard en het antwoord op veelgestelde vragen.

Neem met Argenta contact op voor:

 • Spaarhypotheek – aflossen, extra aflossen*
 • Spaarhypotheek – omzetten
 • Spaarhypotheek – renteherziening
 • Verzekering – premiebetalingen
 • Verzekering – beëindiging
 • Verzekering – overlijden

We zijn bereikbaar per e-mail (informatie@argentahypotheken.nl) of tijdens kantooruren (08.30 – 17.30 uur) op telefoonnummer 076 - 5433085. 

*Bij een extra aflossing op de spaarhypotheek wordt ook de verzekeringspolis aangepast. De verzekeringspolis moet fiscaal aan een aantal eisen blijven voldoen, bijvoorbeeld de bandbreedte of de looptijd, waardoor van tevoren wordt gecontroleerd of de extra inlossing mogelijk is.

Overlijdensrisicoverzekering.

De voorwaarden waar een overlijdensrisicoverzekering altijd aan moeten voldoen zijn:

 • Het overlijdenskapitaal moet minstens de helft zijn van het streefdoelkapitaal èn
 • Het overlijdenskapitaal mag niet minder dan € 25.000,- zijn

Let op:

 • Als het pandrecht van Argenta op de overlijdensrisicoverzekering vervalt dan loopt de overlijdensrisicoverzekering niet automatisch af (neem hiervoor contact op met Waard leven)
 • Bij het vervallen van een overlijdensrisicoverzekering vervalt ook de rentekorting die jouw klant bij aanvang van de hypotheek op de rente heeft gekregen

Aanpassen van rente spaarhypotheek en verzekering bij einde rentevaste periode.

Volg deze stappen om de rente van de spaarhypotheek en verzekering aan te passen bij einde rentevaste periode:

3 maanden voor het einde van de rentevaste periode ontvangt de klant een renteherzieningsvoorstel (op dit voorstel staan geen premiebedragen vermeld).

Wil jouw klant het premiebedrag vooraf weten? Dan kan de klant hiervoor schriftelijk een berekening opvragen bij Waard.

Jouw klant kruist de gewenste rentevastperiode aan voor de spaarhypotheek/ verzekering en stuurt het formulier terug naar Argenta (bij geen reactie wordt dezelfde rentevaste periode verlengd met het rentepercentage dat dan geldt).

Aanpassen van rente spaarhypotheek en verzekering tijdens looptijd rentevaste periode.

Volg deze stappen om de rente van de spaarhypotheek en verzekering aan te passen tijdens de looptijd van rentevaste periode:

De klant vraagt aan Argenta om de rentevaste periode in de tussentijd aan te passen. Argenta stuurt dan een voorstel (op dit voorstel staan geen premiebedragen vermeld).

Als de klant het premiebedrag van vooraf wil weten, kan de klant hiervoor schriftelijk een berekening opvragen bij Waard.

Jouw klant kruist de gewenste rentevaste periode aan voor de spaarhypotheek/ verzekering en stuurt het formulier terug naar Argenta.