Met de Argenta Verhuisregeling sluit je een nieuwe hypotheek bij ons af. Binnen 12 maanden nadat je jouw oude huis hebt verkocht, neem je de voorwaarden, de rente en de looptijd van jouw bestaande hypotheek mee naar de nieuwe Argenta hypotheek. 

hypotheek meeverhuizen een goed idee of niet?

Jouw hypotheek meeverhuizen is slim om te doen als:

  • de hypotheekrente op jouw bestaande hypotheek een stuk lager is dan de hypotheekrente die je krijgt wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit.
  • de voorwaarden op jouw bestaande hypotheek gunstiger zijn dan de voorwaarden die je krijgt wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit
  • de kosten van het afsluiten van een nieuwe hypotheek hoger zijn dan de totale kosten van jouw huidige hypotheek (zoals advies-, afsluit- en notariskosten)

Jouw hypotheek meeverhuizen is niet gunstig als:

  • de rente die je betaalt bij een nieuwe hypotheek flink lager is dan de rente die je betaalt voor jouw bestaande hypotheek
  • de voorwaarden op een nieuwe hypotheek veel gunstiger zijn dan de voorwaarden die gelden voor jouw bestaande hypotheek

restschuld op jouw oude huis.

Pakt de verhuisregeling niet goed uit voor jou? Dan los je jouw bestaande hypotheek af met de opbrengsten van de verkoop van jouw huis. Als de opbrengst van de verkoop niet voldoende is om jouw hypotheek af te lossen dan krijg je een restschuld. Sinds 2011 kun je die restschuld meefinancieren met je nieuwe hypotheek. Dat kan als de schuld niet boven de marktwaarde van jouw huis uitkomt. 
 

verhuizen en de hypotheekrenteaftrek.

De afgelopen jaren zijn de regels rond de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Sinds 2013 bijvoorbeeld mag je voor een nieuwe hypotheek alleen nog de rente van de belasting aftrekken als je de hypotheek binnen 30 jaar aflost. En je direct begint met aflossen. Dat geldt ook wanneer je jouw bestaande hypotheek mee wil verhuizen.