Samen leren we onze klanten kennen.

Alle geldverstrekkkers hebben maatregelen getroffen om de risico’s op financieel-economische criminaliteit te beperken. Met als doel om de betrouwbaarheid, stabiliteit en de goede naam van de financiële sector te beschermen. 

Dit zijn we samen ook verplicht vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarin staat wat banken moeten doen om te voorkomen dat geld afkomstig uit criminaliteit via hun rekeningen wordt witgewassen. Bijvoorbeeld door het geld te gebruiken voor een dure aankoop (zoals een villa of een zeiljacht). Hiermee wordt het illegale geld omgezet in een legale aankoop. Criminelen kunnen ook proberen om terroristen van geld te voorzien. Daarmee kunnen terroristen doorgaan met hun activiteiten. En dat willen we als geldverstrekkers samen voorkomen.

Klantonderzoek.

Daarom beoordelen we naast het kredietrisico (en vaststelling herkomst van eigen middelen) ook hoe betrouwbaar de klant is voordat de Argenta hypotheek wordt aangaan. Met een klantonderzoek leren we jouw klant kennen.

We beoordelen alle klanten dan met:

  • Maatregelen voor beheersing van risico en de klantintegriteit risicoanalyses
  • Klantidentificatie, -verificatie en –acceptatie
  • Screening

Je leest er hier meer over. Daar vind je ook de voorwaarden voor welke klanten je de Argenta hypotheek kunt aanvragen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Wwft? Hieronder vind je handige informatie: