Hoe kan ik het overlijden van een Argenta klant melden?

Heeft de overledene een Argenta hypotheek?

Gecondoleerd met jouw verlies. Als de overledene (ook) een hypotheek bij ons heeft, vragen we je om het overlijden te melden via 076 - 5433085. Dan vertellen we precies wat jij of andere nabestaande(n) moeten(en) doen en welke documenten nodig zijn.

Heeft de overledene een Argenta spaarrekening?

Gecondoleerd met jouw verlies. Je kunt het overlijden telefonisch aan ons melden via 076 - 5433085. Dan vertellen we precies wat jij of andere nabestaande(n) moeten(en) doen.

Liever contact per e-mail of post? 

Stuur dan de documenten die voor deze situatie gelden naar sparen@argenta.nl of stuur ze per post naar Antwoordnummer 10546, 4800 WB Breda.

We ontvangen dan graag het volgende:

  • Kopie van de verklaring van erfrecht
  • Kopie legitimatiebewijs van de aangewezen executeur(s) en/of erfgena(a)m(en)
  • Een door de aangewezen executeur(s) en/of erfgena(a)m(en) ingevuld formulier overlijden (afhankelijk van het spaarproduct gebruik je het formulier voor een individuele rekening of een gezamenlijke rekening)

Heb je geen verklaring van erfrecht? Dan ontvangen we in plaats daarvan graag het volgende:

  • Kopie van het testament van de overledene
  • Uittreksel van het Centraal Testamentenregister (CTR)
  • Kopie van de akte van overlijden

Heb je geen testament of een verklaring van erfrecht? Neem dan contact met ons op via 076 - 5433085.

Na ontvangst controleren we de documenten. Als er meer informatie of documenten nodig zijn dan nemen we contact met je op.