wanneer mag je de hypotheekschuld zonder vergoeding aflossen?

Je mag jouw hypotheek vervroegd aflossen zonder vergoeding:

  • op de laatste dag van een rentevaste periode
  • bij het ontvangen van de uitkering van de opstalverzekering bij het wegvallen van het onderpand
  • bij het ontvangen van een uitkering van de verpande levensverzekering
  • voor het bedrag van de gerealiseerde overwaarde*
  • bij verkoop van het onderpand
  • wanneer het onderpand door welke oorzaak dan ook vervalt (op voorwaarde dat de volledige aflossing plaatsvindt binnen één jaar)
  • wanneer de aflossing het restantbedrag van een bouwdepot is
  • bij overlijden van een van de geldnemers (op voorwaarde dat de uitkering van de verpande levensverzekering binnen een jaar na overlijden plaatsvindt)
  • bij overlijden van een van de geldnemers als de (volledige) aflossing binnen één jaar gedaan wordt
  • als de marktrente hoger is dan de hypotheekrente die de geldnemer verschuldigd is**

* Gerealiseerde overwaarde is de verkoopopbrengst verminderd met de uitstaande schulden en het overbruggingskrediet zoals blijkt uit de notarisafrekening. 

** Met marktrente bedoelen we de rente die Argenta hanteert voor soortgelijke nieuwe hypotheken op het tijdstip van ontvangst van de schriftelijke mededeling waarin de geldnemer de vervroegde aflossing aankondigt.