Kan ik een verbouwing meefinancieren?

Gerelateerde thema's

Ja, dat kan. Argenta plaatst het bedrag dat bestemd is voor de werken bij nieuwbouw, verbouwing of noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud in een bouwdepot. Het bedrag in het bouwdepot mag u alleen gebruiken voor:

  • betaling van nog niet vervallen bedragen uit de verbouwingsspecificatie
  • de koop- of aannemingsovereenkomst
  • meerwerk en verschuldigde bijkomende kosten

Als de ingediende facturen zijn goedgekeurd, betaalt Argenta het bedrag uit vanuit het bouwdepot. Een bouwdepot is niet verplicht als de kosten van de verbouwing lager zijn dan € 25.000. Het bedrag voor de verbouwing wordt dan aan u uitbetaald bij de notaris.Gaat het om kosten voor noodzakelijk herstel? Dan wordt dit bedrag wel in een bouwdepot gedaan. 

Het rentetarief van het bouwdepot is gelijk aan het rentetarief dat de klant betaalt voor de hypotheek. Het rentetarief bij een marktwaarde ná verbouwing is mogelijk als de hypotheek ook wordt aangevraagd op basis van de marktwaarde na verbouwing. Het volledige bedrag komt dan in het bouwdepot, zelfs als het kleiner is dan € 25.000. Blijft er na de verbouwing een saldo in het depot over? Dan geldt dit saldo als extra aflossing.

Gerelateerde vragen