Je gaat naar de notaris om te regelen dat jouw nieuwe huis écht van jou wordt. Op deze pagina lees je alles over wat de notaris doet, wat een leveringsakte en hypotheekakte is. En we geven tips voor de laatste check in jouw nieuwe huis. 

Laatste check.

Voordat je naar de notaris gaat voor de eigendomsoverdracht ga je samen met de verkoper of de makelaar naar het huis voor een laatste check.  Bij een nieuwbouwhuis is dat samen met de makelaar, de aannemer of projectontwikkelaar. Zo zie je of het huis wordt overgedragen volgens de afspraken die jullie hebben vastgelegd in het koopcontract. 

Checklist voor de oplevering van jouw huis.

  • Als je spullen (roerende goederen) overneemt van de verkoper controleer dan of al deze spullen aanwezig en in goede staat zijn (zoals gordijnen en vloeren) 
  • Controleer of alle ruimtes, kasten en een eventueel de garage of schuur leeg zijn (deze checklist vind je in de koopovereenkomst)
  • Noteer op het moment van de laatste check de meterstanden (doe dat samen met de makelaar of de verkoper om discussie achteraf te voorkomen)
  • Controleer of gebreken* herstelt zijn die in het koopcontract zijn vastgesteld (laat bij twijfel een bouwkundige inspectie doen)
     

Tip.

Is er een nieuw gebrek of is een gebrek niet opgelost? De verkoper is meestal aansprakelijk voor de gebreken die in de periode tussen het sluiten van de koopovereenkomst en het passeren bij de notaris ontstaan.

Bij het passeren van de leveringsakte kan de notaris vastleggen wat jullie hierover afspreken. Bijvoorbeeld dat je een deel van de koopsom van het huis bij de notaris in een depot te plaatst. De verkoper krijgt dat deel pas als het probleem is opgelost.

Eigendomsoverdracht. 

Voor de eigendomsoverdracht ga je naar de notaris. De notaris is altijd een neutrale partij en hij controleert:

  • Wie jullie zijn
  • Of de verkoper wel écht de eigenaar is 
  • Of er geen beslag op het huis ligt dat je wilt kopen

De notaris let ook op de financiële kant van de overdracht zoals het betalen van de koopsom. 

Wat is eigendomsoverdracht?

Met de overdracht bedoelen we dat het huis jouw eigendom wordt. Het heet ook wel ‘passeren’. Hierbij teken je de hypotheekakte en de leveringsakte. Het passeren bij de notaris duurt ongeveer 3 kwartier.

De overdracht van een nieuwbouwhuis.

Koop je een nieuwbouwhuis? Dan ga je meestal al naar de notaris voordat de bouw gestart is. Je tekent voor de grond of voor een gedeeltelijk afgebouwd huis zonder dat je het eindresultaat kunt zien. Het wordt pas echt jouw eigendom bij de oplevering.

De overdracht van een appartement.

Heb je een appartement gekocht? Houd er dan rekening mee dat je na het passeren bij de notaris meteen lid bent van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Je doet er goed aan om voor aankoop uit te zoek hoe ‘financieel gezond’ de VvE is. Staat de VvE er slecht voor dan kun je voor toekomstig (groot) onderhoud rekeningen verwachten.

Wat is hypotheekakte en leveringsakte?

Je gaat naar de notaris om officiële documenten te tekenen. Dat zijn de hypotheekakte en de leveringsakte. 

Het tekenen van de hypotheekakte. 

Met de hypotheekakte leg je officieel vast dat je een lening afsluit waarbij jouw nieuwe huis het onderpand is. Deze akte wordt ook ondertekend door de notaris en de bank waar je je hypotheek afsluit. Na de ondertekening maakt de notaris meteen het geld over naar de verkoper. 

Het tekenen van de leveringsakte.

Met de leveringsakte verandert het huis officieel van eigenaar. De notaris leest de leveringsakte helemaal voor of soms een korte versie. De verkoper, koper en de notaris ondertekenen samen de akte. Dan is het tijd voor de sleuteloverdracht. Het huis is van jou!

Wat moet je meenemen naar de notaris voor de overdracht?

Ga je tekenen voor de overdracht? Dan heb je alleen een geldig legitimatiebewijs nodig. Dat mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn.