Je tekent als koper en als verkoper eerst het voorlopig koopcontract voordat je naar de notaris gaat. Dat heet ook wel koopovereenkomst of koopakte. Hierin spreek je bijvoorbeeld met elkaar af wat de verkoopprijs is en welke ontbindende voorwaarden er zijn. 

Voorlopige koopovereenkomst is niet vrijblijvend.

Door het woord ‘voorlopig’ lijkt het alsof een voorlopig koopcontract vrijblijvend is en dat je er nog onderuit kunt. Maar een getekend voorlopig koopcontract is wettelijk een bindende overeenkomst. Je kunt alleen onder de koop of verkoop uit komen binnen de 3 dagen bedenktijd. En als je in een situatie komt die jullie hebben vastgelegd in het contract. Bijvoorbeeld als je als koper de financiering niet rond krijgt. 

Tips voor een voorlopig koopcontract.

Er zijn 2 belangrijke data die belangrijk zijn om onder het koopcontract uit te komen. Dat is de 3 dagen bedenktijd die altijd geldt en de laatste dag waarop je gebruik kunt maken van de ontbindende voorwaarden. Deze datum staat in het voorlopig koopcontract.

Zet deze 2 belangrijke data in jouw agenda. Zo weet je zeker dat je niets mist.

Het is slim om precies te weten hoeveel je kunt lenen voor je huis voordat je het voorlopig koopcontract tekent. Bereken jouw maximale hypotheek of maak een afspraak met een adviseur. Dan weet je precies waar je aan toe bent. 

Koop je niet alleen het huis maar neem je ook roerende goederen zoals de gordijnen of meubels over? Leg dan goed vast wat je overneemt en welke prijs je daarvoor betaalt.

Het komt voor dat de verkopers geen voorbehoud van financiering willen opnemen als een huis populair is en de verkopers de keuze hebben. Teken dan alleen als je écht zeker weet dat je jouw hypotheek geregeld krijgt.

Lukt dat niet? Dan betaal je een flinke boete. Dat is meestal 10% van de kostprijs van het huis. Stem dus alles goed af met jouw adviseur. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Wat staat er in een voorlopige koopovereenkomst? 


Je bent verplicht om een schriftelijke overeenkomst te maken als je een huis koopt of verkoopt. Je bepaalt als koper en verkoper zelf wat er in die overeenkomst komt. De meeste mensen kiezen voor een standaard modelovereenkomst van een voorlopig koopcontract.

Zorg altijd dat je tenminste deze gegevens opneemt in de koopovereenkomst:

  • Wie de verkoper en koper is (de persoonlijke gegevens)
  • Om welk huis het gaat (gegevens van het huis, zoals adres)
  • Wat de koopprijs is die jullie zijn overeengekomen
  • Wat de ontbindende voorwaarden zijn (wanneer je kunt afzien van de (ver)koop)

Ontbindende voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden zijn de situaties waarin je zonder boete kunt afzien van de (ver)koop van het huis. We geven je de meest voorkomende ontbindende voorwaarden die worden opgenomen in een voorlopig koopcontract.

Huis beschadigd. 

Op het moment dat je tekent voor een huis dan doe je dat voor het huis zoals het er op dat moment uitziet. Er kan in de tussentijd veel gebeuren omdat er tijd zit tussen dat moment en het moment van de overdacht bij de notaris. Zoals een brand of storm waarbij het huis beschadigd raakt. Je kunt dan laten opnemen dat je in die situaties af kunt zien van de koop.

Verborgen gebreken.

Volgt er nog een bouwkundige keuring na het tekenen van het voorlopig koopcontract? Laat dan opnemen dat als uit de bouwkundige keuring blijkt dat er dure noodzakelijke reparaties nodig zijn je kunt afzien van de koop.

Geen goedkeuring hypotheek.

Je gaat ervan uit dat je een hypotheek kunt krijgen voor je nieuwe huis. Toch kan het zijn dat je na het tekenen van het voorlopig koopcontract geen financiering krijgt. Je mag als koper dan afzien van de koop. Hier zijn wel regels aan verbonden. Je moet bewijzen dat je je best hebt gedaan om een financiering te krijgen, maar dat dit niet gelukt is. Bijvoorbeeld met minimaal 3 afwijzingen van geregistreerde hypotheekverstrekkers. 

Geen woonvergunning.

In sommige gemeentes is het verplicht dat je als nieuwe bewoner een woonvergunning aanvraagt. Als je om welke reden dan ook na het ondertekenen van het koopcontract geen woonvergunning krijgt dan kun je het koopcontract ontbinden.