Erfpacht is het recht om een stuk grond (en het huis dat daarop staat) te gebruiken. Het blijft altijd eigendom van de eigenaar. Koop je het huis? Dan krijg je dus alleen het gebruiksrecht. Dat noemen we het erfpachtrecht. Er zijn 2 soorten erfpacht:

  • Particuliere erfpacht
  • Gemeentelijke erfpacht (dan is de eigenaar bijvoorbeeld een gemeente, een woningcorporatie of Staatsbosbeheer)

Wat is erfpachtcanon?

Erfpachtcanon is kort gezegd de huur die je betaalt voor het gebruiken (of pachten) van de grond. Voor dit gebruiksrecht betaal je vaak jaarlijks. In ruil daarvoor mag je de grond en het huis gebruiken alsof je de eigenaar bent.

Erfpacht afkopen.

Soms biedt de verkoper aan om de erfpacht af te kopen. Of dat slim is, hangt af van de voorwaarden. Een nadeel is dat afkopen in de eerste jaren hogere maandlasten geeft. Er zijn ook voordelen:

  • Geef je bij de berekening van jouw maximale hypotheek aan dat je gaat afkopen dan kun je meer lenen (een huis zonder erfpacht is namelijk meestal meer waard)
  • Je bent niet meer afhankelijk van de voorwaarden van de pachter (die kan de erfpachtcanon geleidelijk verhogen)
  • Als je jouw huis weer wilt verkopen dan is dat makkelijker als er geen erfpacht op zit

Is erfpacht aftrekbaar?

De betaalde erfpacht is aftrekbaar als de erfpacht alleen geldt voor de grond en niet ook voor het huis. Je mag de erfpachtcanon dan aftrekken bij je belastingaangifte.

Erfpacht en hypotheek.

Kan ik een hypotheek krijgen als ik een huis koop met erfpacht? Dat kan. We onderzoeken wel eerst wat de voorwaarden zijn van de erfpacht. In het algemeen geldt dat je bij ons meestal een hypotheek kunt afsluiten bij gemeentelijke erfpacht, oftewel (semi-)overheid. Heb je te maken met particuliere erfpacht dan hangt het af van de situatie.

Hier kijken we naar bij een hypotheekaanvraag:

Erfpacht afgekocht voor een bepaalde periode.

Dat kan nadelig zijn voor jouw hypotheekaanvraag. Je loopt namelijk het risico dat je aan het einde van die periode een hogere erfpachtcanon moet betalen. Misschien kun je dan je maandlasten van jouw hypotheek niet meer betalen.

Erfpacht eeuwigdurend afgekocht.

Dat is geen probleem voor jouw hypotheekaanvraag.

Je betaalt jaarlijks erfpachtcanon.

Dat betekent dat je minder kunt lenen voor je hypotheek.

Particuliere erfpacht.

Dan moet je dat eerst voorleggen aan Argenta. Meestal vragen we om een ‘erfpachtopinie’. Dat is een verklaring van een notaris waarin staat aan welke voorwaarden de waarde van een erfpachthuis getoetst kan worden.