Klantonderzoek.

We zorgen bijvoorbeeld voor de financiële veiligheid door het uitvoeren van klantonderzoek. Zo controleren we bijvoorbeeld waar het eigen geld vandaan komt als je een huis koopt  en of het logisch is dat een klant dit eigen geld bezit. Ook checken we de persoonsgegevens van onze klanten. Het kan dus zijn dat we hierover contact met je opnemen als we vragen hebben. Ook als je al langere tijd klant bij ons bent.

Controle herkomst eigen middelen.

We helpen jou graag op weg met een handige lijst van  herkomst eigen middelen. Dan weet je wat er precies aangeleverd moet worden als je eigen geld inlegt voor de aankoop van jouw huis. Zo kunnen we samen de aanvraag voor de Argenta hypotheek snel afhandelen.
 

Onderzoek transacties en identiteit.

We analyseren elke dag klantdossiers en transacties op rekeningen. Het kan zijn dat je een e-mail of een brief van ons krijgt. Of dat we je bellen. We hebben dan documenten of extra informatie van jou nodig. Zo zorgen we ervoor dat jouw klantdossier compleet is en klopt. We kunnen jou bijvoorbeeld vragen:

  • Welke werkzaamheden je doet
  • Waar het geld op jouw rekening vandaan komt 
  • Om een toelichting te geven op bepaalde transacties

Controle persoonsgegevens.

Ook kunnen we contact met je opnemen over je persoonsgegevens. Zijn de gegevens die bij ons bekend zijn nog juist of kunnen we de gegevens wijzigen of aanvullen. Dat doen we voor jouw financiële veiligheid. Daarvoor hebben we een juiste administratie nodig. Zorgen voor de juiste persoonsgegevens in onze administratie is ook onderdeel vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). We controleren de volgende gegevens:

  • Volledige namen
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Identiteitsbewijs
  • Land(en) waar je belastingplichtig bent 
  • Burgerservicenummer (BSN)

Samen naar een veiligere samenleving.

Uiteraard zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor een veilige samenleving. Samen met andere partijen zoals overheden, politie, universiteiten en andere banken zorgen we voor een veilige, financiële omgeving voor onze maatschappij.