Wanneer mag je eerder opnemen?

Soms mag je het geld uit jouw termijndeposito eerder opnemen. Dit is in de volgende gevallen:

 • Na het openen van het termijndeposito heb je 14 dagen de tijd om de rekening te beëindigen en het geld op te nemen
 • Bij aankoop van een nieuwe woning en afsluiten van de Argenta hypotheek
 • Bij onvoorziene situaties zoals:

  • Wanneer je in de schuldsanering terechtkomt
  • Wanneer je arbeidsongeschikt bent geraakt
  • Bij overlijden van de rekeninghouder

  Wij vragen je om een bewijs van één van bovenstaande situaties. Aan de hand daarvan bepalen we of de uitzondering voor jou geldt. Als dit het geval is dan betaal je geen kosten. 

 • Overige onvoorziene en bijzondere situaties mag je altijd met ons bespreken. Argenta bepaalt uiteindelijk of jouw situatie valt onder deze overige situaties. Als dit het geval is, dan kun je jouw geld eerder opnemen. Hiervoor brengen we afkoopkosten en administratiekosten in rekening.

Wat kost eerder opnemen?

De kosten voor eerdere opname worden als volgt berekend:

 1. De looptijd van jouw termijndeposito:
  We bekijken hoe lang jouw spaargeld eigenlijk nog vast moet staan in het termijndeposito.
 2. Berekening van de vergelijkingsrente:
  We bekijken hoe hoog de rente op dit moment zou zijn voor een Argenta termijndeposito, voor de looptijd die er nog is. Als je bij Argenta geen termijndeposito kunt sluiten met deze looptijd dan nemen we de rente van de dichtstbijzijnde langere looptijd. Dit is de vergelijkingsrente. Als de vergelijkingsrente lager is dan de rente die je krijgt op het termijndeposito die je wilt beëindigen, dan betaal je alleen de administratiekosten van € 50,- voor het eerder stopzetten van jouw Termijndeposito. Als de vergelijkingsrente hoger is, volgt stap 3.
 3. Berekening van de opbrengst met afgesproken rente:
  We berekenen de opbrengst van jouw termijndeposito aan de hand van de rente die je krijgt op het termijndeposito die je wilt beëindigen.
 4. Berekening van de opbrengst met vergelijkingsrente:
  We berekenen wat de opbrengst van jouw termijndeposito is aan de hand van de vergelijkingsrente.
 5. Berekening afkoopkosten:
  Het verschil tussen de eindwaarde met vergelijkingsrente en de eindwaarde met afgesproken rente noemen we de afkoopkosten.
 6. Berekening contante waarde:
  Tot slot berekenen we de afkoopkosten terug naar de dag van vandaag omdat je nu de afkoopkosten moet betalen (dit is de contante waarde)
 7. Administratiekosten:
  Naast de contante waarde die je moet betalen, rekenen we ook administratiekosten van € 50,-.

Rekenvoorbeeld.

Meneer Appel heeft al 3 jaar en 1 maand een termijndeposito bij Argenta. Hij heeft deze voor 5 jaar vastgezet met een rente van 2%. Zijn termijndeposito loopt dus nog 1 jaar en 11 maanden. Hij wil zijn termijndeposito sluiten. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

 1. De resterende looptijd is 1 jaar en 11 maanden
 2. De dichtsbijzijnde looptijd is 2 jaar en daarom vergelijken we met de termijndeposito met een looptijd van 2 jaar
 3. De rente voor een termijndeposito met een looptijd van 2 jaar is op het moment van stopzetten 3%
 4. De opbrengst met de oorspronkelijke rente van 2% voor de resterende looptijd is € 200,-
 5. De opbrengst met de huidige rente van 3% voor de resterende looptijd is € 300,-
 6. Het verschil tussen de € 300,-tegen vergelijkingsrente en € 200,- van de oorspronkelijk rente is € 100,-
 7. Teruggebracht naar de dag van vandaag en tegen de huidige rente is dit € 94,26 (dat is de contante waarde)
 8. Hierbij komen de administratiekosten van € 50,-
 9. Meneer Appel betaalt voor een eerdere opname: € 144,26