Met de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) probeert de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) belastingontduiking door Amerikaans belastingplichtigen (US Persons), die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, te voorkomen. De Nederlandse overheid heeft afspraken met de Verenigde Staten (VS) gemaakt over het delen van gegevens.

Argenta moet net als alle Nederlandse financiële instellingen volgens de wet aan klanten vragen of zij belastingplichtig zijn in de VS. Ook kijken we naar andere gegevens zoals adres, telefoonnummer e.d.

Heb je een mogelijk een belastingverplichting in de VS? Dan delen we een aantal gegevens van jou met de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst deelt deze gegevens met de IRS.

Wanneer ben je belastingplichtig in de VS?

De Amerikaanse Belastingdienst (IRS) omschrijft een Amerikaans belastingplichtige als een US Person. Je bent een US Person als je voldoet aan één of meerdere van onderstaande voorwaarden:

 • Je hebt een Amerikaans paspoort
 • Je bent geboren in de Verenigde Staten
 • Je hebt een Amerikaans woon- of postadres of telefoonnummer
 • je maakt periodiek geld over naar de Verenigde Staten
 • Je hebt een gevolmachtigde met een Amerikaans adres
 • Je hebt een Per Adres (P/A) in de Verenigde Staten 
 • Je woont in de Verenigde Staten 
 • Je werkt in de Verenigde Staten
 • Je hebt een organisatie in de VS en/of een organisatie die is opgericht naar Amerikaans recht

Geldt dit voor jou? Geef dat dan aan ons door via Mijn Argenta. Dit kan alleen als je een Argenta spaarrekening of zowel een Argenta spaarrekening en de Argenta hypotheek hebt. Dit kan niet als je alleen de Argenta hypotheek hebt. Bij ‘jouw persoonlijke gegevens’ vul je bij ‘Belastingplicht’ Verenigde Staten in en geef ook je TIN (Tax Identification Number) aan ons door.

Ben je van mening geen US Person te zijn? Geef dit dan aan ons door. Ook waarom dat zo is. We vragen je hiervoor bewijsstukken aan te leveren.

Wat is een US Person?

Een US Person is iemand die volgens de volgende definities: 

 1. Een Amerikaans staatsburger, 

  of 
   
 2. Een Amerikaans inwoner is

Amerikaanse staatsburger.

Je voldoet aan één of meer van deze voorwaarden:

 • Geboren in de Verenigde Staten
 • Geboren in the Commonwealth of Puerto Rico, Guam of the U.S. Virgin Islands
 • Geboren in the Commonwealth of the Northern Mariana Islands na 3 november 1986
 • Genaturaliseerd tot Amerikaanse staatsburger
 • Tenminste één ouder die een Amerikaanse staatsburger is (in dit geval moet je ook nog aan andere voorwaarden voldoen, welke dat zijn kun je vinden op www.irs.gov.)
   

Amerikaanse inwoner.

Je wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd, als je:

 • Een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft. (om welk soort U.S. Green Card het gaat, kun je aan een belastingadviseur vragen)
 • Voldoet aan de zogenoemde ‘substantial presence test’

Twijfel je of je een US Person bent? Controleer dit op de website van de Amerikaanse belastingdienst. Ook kun je contact opnemen met een belastingadviseur.


Ben je van mening geen US Person te zijn? Geef dit dan aan ons door. Ook waarom dat zo is. We vragen je hiervoor bewijsstukken aan te leveren.

Afstandsverklaring Amerikaanse Nationaliteit.

Als alternatief voor het overleggen van jouw Social Security Number/US TIN ('US Taxpayer Identification Number'), kun je overwegen om afstand te doen van jouw Amerikaans staatsburgerschap (renunciation of U.S. citizenship). 

De regels zijn sinds september 2019 versimpeld. Zo hoef je niet eerst belastingaangifte te doen voordat je een zogenoemde ‘renunciation’ (afstand van Amerikaanse nationaliteit) procedure start. De belastingaangifte doe je achteraf. Je doet afstand van jouw Amerikaanse staatsburgerschap ten overstaande van een consul van de Verenigde Staten. 

Meer informatie over afstand doen van de Amerikaanse nationaliteit vind je op de website van de U.S. Mission in Nederland.

Het proces om afstand te doen van jouw Amerikaanse nationaliteit kan meerdere maanden duren. Daarom krijg je van het Amerikaans Consulaat-Generaal een brief om te bevestigen dat je dit proces bent gestart. Met deze brief kun je voorkomen dat de bank stappen moet ondernemen om te voldoen aan de eisen van de Amerikaanse belastingwet FATCA door jouw rekening te sluiten.

Meer informatie vind je via onderstaande links naar de site van de Amerikaanse Belastingdienst IRS:

Wat is US TIN?

US TIN staat voor 'US Taxpayer Identification Number'. Dit is jouw identificatienummer voor uw belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN's:

 • Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het 'Social Security Number' (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het Burgerservicenummer (BSN)
 • Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige personen kunnen een 'Individual Tax Identification Number' (ITIN) aanvragen

Meer weten? Bekijk de website van de IRS.