Als een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito’s) tot maximaal € 100.000,-. Dit betekent dus dat per klant maximaal € 100.000,- uitbetaald wordt.

Er gelden 3 voorwaarden:

  • Jouw bank neemt deel aan het Depositogarantiestelsel
  • Je kunt als rekeninghouder aanspraak maken op een vergoeding
  • Het product valt onder het Depositogarantiestelsel
     

Welke producten vallen onder het Depositogarantiestelsel?

De volgende producten vallen onder het DGS:

  • Betaalrekeningen
  • Spaarrekeningen
  • Termijndeposito's


Basisregels Depositogarantiestelsel Nederland en België gelijk.

Argenta neemt deel aan het garantiestelsel van België. In Europa zijn de belangrijkste regels van de garantieregelingen aan elkaar gelijkgesteld via Europese wetgeving.
 

Argenta neemt deel aan het Depositogarantiestelsel.

Ieder land in Europa heeft een eigen garantiestelsel. Als Belgische bank valt Argenta onder het garantiestelsel van België. Dit betekent dus dat voor zowel Nederlandse als Belgische rekeningen bij Argenta het Belgische Depositogarantiestelsel van toepassing is. Het Depositogarantiestelsel geldt voor alle spaarproducten van Argenta.
 

Informatieblad Depositogarantiestelsel

Meer informatie over het Belgische Depositogarantiestelsel vind je op http://garantiefonds.belgium.be/. Hier kun je ook zien dat Argenta deelneemt aan dit stelsel.

Voor wie is het Depositogarantiestelsel?

Het DGS is er voor particulieren en kleine ondernemingen. Als de rekening op naam staat van 2 (of meer) personen (een en/ of-rekening) komen zij ieder afzonderlijk in aanmerking voor een vergoeding uit het DGS. Daarbij wordt het bedrag gelijk verdeeld over alle rekeninghouders behalve als vooraf aantoonbaar anders is afgesproken. Als het saldo van de en/ of-rekening van 2 rekeninghouders € 200.000,-. bedraagt, kan ieder aanspraak maken op € 100.000,-.
 

« Swipe om meer te zien
ThemaBelgiëNederland
Hoeveel spaargeld is beschermd?€ 100.000,- per rekeninghouder per bank€ 100.000,- per rekeninghouder per bank
Wat gebeurt er als ik meerdere rekeningen heb bij dezelfde bank?Al het spaargeld wordt bij elkaar opgeteld en op het totaal geldt het maximum van € 100.000,-Al het spaargeld wordt bij elkaar opgeteld en op het totaal geldt het maximum van € 100.000,-
Wat als ik een ‘en/ of’ rekening heb?Het maximum van € 100.000,- geldt voor elke rekeninghouderHet maximum van € 100.000,- geldt voor elke rekeninghouder
Termijn voor terugbetaling als een bank niet langer aan haar verplichtingen kan voldoen:20 werkdagen20 werkdagen
Munteenheid van terugbetaling:EuroEuro
Spaargeld wordt beschermd door:Het Belgische wettelijke Garantiefonds, uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Financiën

Het Nederlandse wettelijke Depositogarantiestelsel,

uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)

Contact:

Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Thesaurie
Administratie Betalingen
Garantiefonds
Kunstlaan 30
B-1040 BRUSSEL

Telefoon:+32 257 478 40

E-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be

De Nederlandsche Bank N.V.

Postbus 98

1000 AB Amsterdam

Bezoekadres:

Westeinde 1

1017 ZN Amsterdam

Telefoon: + 31 20 524 91 11

E-mail: info@dnb.nl

Meer informatie:http://garantiefonds.belgium.be onder ‘Beschermingsregeling’http://www.dnb.nl onder ‘Depositogarantiestelsel’