Ik heb een voorstel voor een rentevaste periode ontvangen. Toch wijzigt ook de rente op een ander leningdeel waar nog geen renteherziening voor is. Wat moet ik doen?

Gerelateerde thema's

Het kan zijn dat u in het verleden ten onrechte een te lage rente heeft betaald. Bijvoorbeeld doordat wij bij een verhoging van uw hypotheek niet opnieuw gekeken hebben naar de verhouding tussen uw hypotheekschuld en de waarde van uw huis bij uw overige hypotheekdelen. Dit is een fout van Argenta, die automatisch wordt hersteld op het moment dat 1 leningdeel renteherziening heeft. 

Heeft u renteherziening voor een of meerdere leningdelen? Dan bepalen we voor de gehele hypotheek de actuele verhouding tussen uw hypotheekschuld en de waarde van uw huis. Alle rentes worden dan automatisch aangepast. De rente die we te weinig in rekening hebben gebracht, vragen wij niet terug. 

Twijfelt u of uw rente juist is? Stuur dan een e-mail info@argentahypotheken.nl. Of bel ons op 088 – 205 1500 op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur. 

Gerelateerde vragen