geld_lenen_kost_geld_b

Hypotheek.

Leningvormen.

 Annuïtair, lineair, aflossingsvrij, sparen en leven.

Loofdsom.

  • Minimale hoofdsom is € 25.000,-
  • Maximale hoofdsom is € 1.500.000,- (inclusief overbrugging)
  • Minimale hoofdsom bij verhoging is € 5.000,- LTV       

Aflossen zonder vergoeding.

Jaarlijks 15% van de oorspronkelijke hoofdsom. Deel boven de WOZ-waarde mag zonder vergoeding worden afgelost.

Aanpassen risicoklasse.

Bij nieuwe taxatie/waardebepaling of extra aflossen (lees er hier meer over).

LTI.

Extra leencapaciteit:

  • Nul-op-de Meter woning € 25.000,-
  • Energielabel A+++ € 9.000,-

 Gezamenlijk toetsinkomen moet minimaal € 33.000,- zijn.

LTV.

Leningen met of zonder NHG maximaal 100% van de marktwaarde. Ook voor ondernemers.

Offerte.

Geldigheid.

Standaard 3 maanden. Verlenging mogelijk met 9 maanden.

Kosten bij verlenging.

Geen extra kosten voor verlengen. Wel € 500,- annuleringskosten als de hypotheek verlengd is.

Bouwdepot.

Geen kosten voor het bouwdepot. Het bouwdepot is 24 maanden geldig (verlengen is mogelijk met maximaal 12 maanden).

Rentevergoeding bouwdepot.

Vergoeding is gelijk aan de hypotheekrente (geen vergoeding na verlengen).

Energiebespaarbudget.

Een energiebespaarbudget is mogelijk tot maximaal 100% van de marktwaarde.

Rente.

Rentevaste perioden.

3-maands variabele, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, en 30 jaar.

Rente bij passeren.

Rente uit het renteaanbod of de dagrente op het moment van passeren als deze lager is. Bij renteverlenging: rente uit het renteaanbod of  dagrente op het vastklikmoment (na 4 maanden) als deze lager is.

Rente bij renteherziening.

Laagste rente van het rentehezieningsvoorstel en de dagrente op ingangsdatum van de nieuwe rentevaste periode.

Het huis.

Soort huizen.

Huizen en appartementen in Nederland die besteed en geschikt zijn voor permanente eigen bewoning.

Nieuwbouw.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), projectbouw en bouwen in eigen beheer met aannemer.

Minimale marktwaarde (na verbouwing).

€ 100.000,-

Erfpacht.

Overheid en semi-overheid is toegestaan. Particuliere erfpacht moet worden voorgelegd aan Argenta.

Verhuisregeling.

De lening mag binnen 12 maanden onder dezelfde voorwaarden meeverhuizen naar het nieuwe huis.

Verzekeringen.

Overlijdensrisicoverzekering.

Geen verpande overlijdensrisicoverzekering verplicht.

Overbruggingshypotheek.

Een overbruggingshypotheek kan alleen worden afgesloten in combinatie met de Argenta hypotheek. Daarbij geldt dat:

kenmerken overbrugging

Inkomen.

Soort dienstverband.

Loondienst, uitkering en zelfstandig. WAO/WAZ wordt gezien als blijvend inkomen.

Inkomen uit loondienst kan met een werkgeversverklaring of Sociaal Verzekeringsbericht vastgesteld worden.

Flexwerkers.

Perspectiefverklaring is mogelijk met en zonder NHG. Met een aanvraag zonder NHG moet het inkomen van de tweede aanvrager hoger zijn.

Ondernemers.

 1 tot 3 jaar zzp'er?
 Inkomensverklaring ondernemer, alleen NHG mogelijk.

 Langer dan 3 jaar ondernemer?

  • Met NHG: Inkomensverklaring ondernemer
  • Zonder NHG: Inkomensverklaring ondernemer of cijfers van de laatste 3 jaar

Senioren.

Argenta volgt de seniorenregeling van NHG (dit geldt niet bij oversluiten).