Hypotheken

Extra aflossen op uw Hypotheek

Extra aflossen in 2018

Wilt u nog in 2018 extra aflossen? Zorgt u er dan voor dat het bedrag uiterlijk 10 december 2018 op onze bankrekening is bijgeschreven. Alleen dan garanderen wij dat het bedrag verwerkt wordt op de jaaropgave 2018. 


Let op: bovenstaande geldt alleen als u een bedrag overmaakt dat groter is dan 210% van het maandbedrag dat u maandelijks betaalt voor uw lening.

Maakt u een bedrag over vóór 10 december 2018 en is dat bedrag kleiner dan 210% van het maandbedrag dat u maandelijks betaalt voor uw lening? Dan verwerken wij deze extra aflossing na 30 dagen. Met maandtermijn bedoelen wij de verschuldigde hypotheekrente en, indien van toepassing, de periodieke aflossing.

 

Let op: bovenstaande geldt ook alleen als u een bedrag overmaakt dat niet bedoeld is voor uw (bank)spaar- en/of hybridehypotheek.

Extra aflossingen op uw (bank)spaar- en/of hybridehypotheek leggen wij altijd voor bij uw verzekeraar, in verband met de fiscale bandbreedte berekening. Wij zijn dan afhankelijk van de verwerkingstermijnen van uw verzekeraar. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de extra aflossing wordt verwerkt op de jaaropgave 2018.


Lost u een bedrag extra af na 10 december 2018?

Dan kan het zijn dat dit niet wordt verwerkt op de jaaropgave 2018. Het bedrag wordt dan verwerkt op de jaaropgave 2019. Uiteraard verwerken wij het ontvangen bedrag altijd met terugwerkende kracht per de datum dat wij het bedrag hebben ontvangen. Met ingang van die datum betaalt u ook het lagere maandbedrag.

 

Kan ik in 2018 alvast een bedrag aflossen dat gaat over 2019?

Nee, wanneer u in 2018 een bedrag overmaakt en wij ontvangen dit bedrag ook in 2018, wordt dit per de datum van ontvangst in 2018 verwerkt. Als u een bedrag extra wilt aflossen dat bedoeld is voor 2019, zorg er dan voor dat u het bedrag na 1 januari 2019 aan ons overmaakt.

 

Wij brengen mogelijk een vergoeding in rekening voor extra aflossen

Wilt u een extra aflossing doen of heeft u dit al gedaan? Dan kan het zijn dat u een vergoeding moet betalen. Hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van de voorwaarden van uw lening. De vergoeding wordt berekend volgens de voorwaarden van de AFM. Indien een vergoeding van toepassing is, ontvangt u hiervan altijd een berekening.

Extra aflossen

Op het einde van de looptijd van uw hypotheek moet u de volledige hypotheek aflossen of afgelost hebben. Soms is het interessant om al eerder een extra aflossing te doen.

Voordelen extra aflossen

 • Lagere maandlasten: Als u extra aflost, wordt de hypotheekschuld lager. Hierdoor wordt het bedrag waarover u rente betaalt lager.  
 • Na een extra aflossing berekenen wij automatisch de risicoklasse van uw Argenta hypotheek. Het kan zijn dat uw lening in een lagere risicoklasse terecht komt en u mogelijk een lagere rente betaalt.
 • Uw (eventuele) restschuld wordt lager. Als de waarde van uw huis lager is dan uw hypotheek, dan staat uw huis ‘onder water’. Dit betekent dat u misschien niet genoeg geld heeft om uw hypotheek af te lossen bij de verkoop van uw huis. U heeft dan een restschuld. Door extra af te lossen, verkleint u het risico op een restschuld.
 • U betaalt misschien minder belasting. Wanneer uw hypotheekrente (veel) hoger is dan uw spaarrente, kan het interessant zijn om extra af te lossen. Bespreek met uw adviseur of dit voor u het geval is.

Nadelen extra aflossen

 • Minder renteaftrek: Als u door het aflossen een lagere hypotheek krijgt, gaat u ook minder hypotheekrente betalen. Dit betekent dat u minder rente kunt aftrekken van uw belastbare inkomen.
 • Bijleenregeling: Als u extra aflost kan uw hypotheek lager worden dan de waarde van uw huis. Als u uw huis verkoopt, heeft u dan een overwaarde.  Waarschijnlijk sluit u opnieuw een hypotheek af als u een nieuw huis koopt. Doet u dit binnen drie jaar na de verkoop van uw huis, dan mag u de rente over het hele hypotheekbedrag alleen aftrekken als u de overwaarde gebruikt voor de aankoop van het nieuwe huis. Dit is de bijleenregeling.

Regels extra aflossen

 • U mag per kalenderjaar maximaal 15%  van het oorspronkelijke hypotheekbedrag zonder extra kosten aflossen.
 • U mag zo vaak aflossen als u wilt, houdt wel rekening met de grens voor kosteloos aflossen (zie hierboven)
 • Als uw huis ‘onder water’ staat, mag u zonder kosten extra aflossen tot de WOZ-waarde van uw huis. U mag alleen extra aflossen met eigen geld en u kunt deze aflossing niet combineren met de 15% die u per kalenderjaar zonder vergoeding extra mag aflossen.
 • Het minimum af te lossen bedrag per keer is 500 euro. Het bedrag moet vanaf uw eigen betaalrekening worden overgemaakt

Zo regelt u een extra aflossing

Extra aflossen kan bij Argenta op 2 verschillende manieren: u kiest zelf op welk leningdeel u extra aflost of Argenta kiest automatisch het leningdeel voor u.

Let op:
Wilt u extra aflossen op uw Spaarhypotheek? Neem dan altijd contact met ons op. Wij berekenen dan eerst voor u wat u minimaal en maximaal extra kunt aflossen.

Zelf kiezen op welk leningdeel u aflost

Wij leggen u uit hoe dat werkt:

 1. U of uw adviseur geeft vooraf aan ons door dat u extra wilt aflossen en voor welk leningdeel. Stuur een e-mail naar hypotheken@argenta.nl of bel ons op werkdagen tussen 8:30 en 17:30 op 076- 543 30 85
 2. Wij geven u een betaalinstructie.
 3. Maak het bedrag voor de extra aflossing naar ons over.

Wilt u nog een extra aflossing doen? Dan hebben wij daarvoor een nieuw verzoek nodig.

Automatische keuze voor welk leningdeel u aflost 

U hoeft geen keuze te maken voor het leningdeel waarop u wilt aflossen. Dat kunnen wij ook automatisch voor u doen. Die keuze baseren wij op deze volgorde:

 1. Heeft u een leningdeel dat bestaat uit subsidie? Of bestaat een deel van uw lening uit een consumptief bedrag? Dan wordt het bedrag extra afgelost op dit leningdeel.
 2. Heeft u geen leningdeel dat bestaat uit subsidie of een consumptief bedrag? Dan wordt het bedrag extra afgelost op het aflossingsvrije leningdeel.
 3. Heeft u meerdere aflossingsvrije leningdelen? Dan wordt het bedrag extra afgelost op het aflossingsvrije leningdeel met de hoogste rente.
 4. Zijn de rentepercentages van beide aflossingsvrije leningdelen aan elkaar gelijk? Dan wordt het bedrag extra afgelost op het aflossingsvrije leningdeel met de laagste restant hoofdsom.
 5. Heeft u ook geen aflossingsvrij leningdeel? Neem dan contact met ons op. Wij leggen u uit op welk leningdeel het bedrag automatisch extra wordt afgelost.

Extra aflossen met automatische keuze doet u zo:

 1. Maak het gewenste bedrag dat u extra wilt aflossen over via uw Argenta Internet Spaarrekening naar Argenta. In uw online bankomgeving kiest u nadat u heeft geklikt op uw hypotheek voor de optie ‘extra aflossing’.  

  OF
   
 2. Maak het gewenste bedrag dat u extra wilt aflossen over naar het IBAN waarnaar maandelijks uw maandlasten worden overgeschreven. Zet in de omschrijving dat het gaat om een extra aflossing en vermeld uw leningnummer.

Bevestiging van de extra aflossing

Hebben wij het bedrag voor de extra aflossing ontvangen en verwerkt? Dan ontvangt u na uiterlijk 30 dagen van ons een brief. In deze brief staat wat de nieuwe hoogte van uw lening is per leningdeel. En u leest welk bedrag u nu per maand gaat betalen.  

Vergoeding

Maakt u meer over dan het bedrag dat u zonder vergoeding mag aflossen? Dan trekken wij deze vergoeding af van het bedrag dat u extra aflost. U betaalt dan minder terug, maar u hoeft deze kosten niet meer apart over te maken.