Deze documenten heb je nodig voor de aanvraag van de Argenta hypotheek.

Welke documenten je precies nodig hebt hangt af van je situatie en van de hypotheekverstrekker die je kiest. Hieronder vind je een overzicht van de documenten die je bij de meeste hypotheekverstrekkers nodig hebt. Je ziet eerst een overzicht van de benodigde documenten als je in loondienst werkt en daarna een overzicht van de documenten die daarbij komen als je ondernemer bent.

Documenten voor als je in loondienst werkt.

Renteaanbod.

Dit kun je beschouwen als je voorlopige hypotheekofferte. In het renteaanbod vind je onder andere de voorwaarden, de rente, de looptijd en de geldigheid van het aanbod.

Hypotheekofferte.

Ben jij akkoord met het renteaanbod en heeft de hypotheekverstrekker de daarvoor benodigde documenten goedgekeurd? Dan krijg je de hypotheekofferte.

Kopie identiteitsbewijs.

Dit mag een kopie van je paspoort of je identiteitsbewijs zijn.

SEPA-machtiging.

Een document waarmee je de hypotheekverstrekker toestemming geeft om je hypotheeklasten van je rekening af te schrijven.

Kopie polis overlijdensrisicoverzekering.

Het kan verplicht zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, zodat de hypotheek deels kan worden afgelost als jij of je partner komt te overlijden.

Loonstrook.

Met een kopie van je laatste loonstrook laat je de hypotheekverstrekker zien dat je een inkomen hebt en dat het inkomen op jouw rekening wordt gestort.

Werkgeversverklaring.

Of je nu een arbeidscontract hebt voor bepaalde of onbepaalde tijd, bij een hypotheekaanvraag heb je een werkgeversverklaring nodig. Deze vraag je op bij je werkgever. Op deze verklaring staat wat je verdient, en bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd, of de werkgever de intentie heeft om jouw dienstverband te verlengen of om te zetten naar een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst. Je inkomen kan soms ook anders bepaald worden met Inkomensbepaling Loondienst

Belastingaangifte.

Om een completer beeld te krijgen van je financiële situatie, wil je hypotheekverstrekker in sommige gevallen ook je laatste aangifte inkomstenbelasting zien.

Pensioenoverzicht.

Ga je binnen nu en tien jaar met pensioen? Dan wil een hypotheekverstrekker meestal ook een pensioenoverzicht (UPO) zien. Die kun je vinden op MijnPensioenoverzicht.nl.

Kopie afschrift spaarrekening.

Om aan te tonen dat je de kosten koper kunt betalen wil je hypotheekverstrekker ook weten hoeveel spaargeld je hebt. Zeker als je je huis (voor een deel) met spaargeld wilt kopen, moet je kunnen aantonen dat je het benodigde spaargeld hebt.

Ondertekende koopakte.

Hierin staan de afspraken die je hebt gemaakt met de verkopende partij. Denk aan de koopsom, de datum van overdracht en de ontbindende voorwaarden.

Koop- en aanneemovereenkomst - Koop je een nieuwbouwhuis?

Dan wil je hypotheekverstrekker ook de koop- en aanneemovereenkomst zien. Daarin staan de koopovereenkomst voor de grond en de bouwovereenkomst van het huis dat op die grond wordt gebouwd.

Waarde van het huis.

Via desktoptaxatie van Calcasa of een taxatierapport.

Erfpachtvoorwaarden.

Staat het huis dat je koopt op gehuurde grond? Dan wil je hypotheekverstrekker zien wat de voorwaarden van de bijbehorende erfpacht zijn.

Verbouwingsopgave.

Ben je van plan te gaan verbouwen en wil je de kosten daarvoor opnemen in je hypotheek? Dan wil je hypotheekverstrekker in het taxatierapport een verbouwingsopgave zien, met een waarde van vóór en een waarde van na de verbouwing.

Energielabel.

Hoe energiezuinig is het huis dat je koopt? Met een energielabel laat je jouw hypotheekverstrekker zien welk energielabel een gecertificeerde deskundige aan de woning heeft gegeven.

Bouwkundig rapport.

Soms moet je ook een bouwkundig rapport laten zien, waarin de staat van onderhoud van het pand en het huis te zien is en de benodigde werkzaamheden om het pand en het huis te onderhouden.

Lopende leningen en kredieten.

Heb je een lening lopen? Een studieschuld? Of een consumptief krediet? Dit checkt je hypotheekverstrekker bij het BKR. Eventuele andere schulden – zoals onderhandse leningen - zul je zelf moeten aantonen. Een studieschuld verzwijgen is niet verstandig.

Documenten voor als je ondernemer bent.

Ben je ondernemer? Dan heb je naast de documenten die je hierboven ziet (behalve de loonstrook en het arbeidscontract / werkgeversverklaring) nog een aantal documenten nodig:

Meestal heb je als ondernemer een inkomensverklaring nodig. Die kun je aanvragen bij een onafhankelijke deskundige partij zoals Raadhuys, Pentrax, Zakelijk Inkomen of Overviewz. Die partij gaat dan aan de slag met de hierboven genoemde documenten. Een aanvraag voor zo’n inkomensverklaring kost ongeveer € 250,- en kun je zelf regelen of via je hypotheekadviseur.

  • Inschrijving KVK
  • Kopie aangiften omzetbelasting
  • Kopie aangiften inkomstenbelasting
  • Kopie definitieve jaarrekeningen