Hoe kan ik mij identificeren?

Gerelateerde thema's

Internet Spaarrekening

Wij vragen bij het openen van een Internet Spaarrekening om een kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

Internet Spaarrekening gezamenlijke rekening

Bij het openen van een gezamenlijke Internet Spaarrekening vragen we naast het legitimatiebewijs om een kopie van uw bankafschrift. Wij gebruiken uw bankafschrift om de tenaamstelling van de rekening te controleren. Deze moeten namelijk precies hetzelfde zijn. Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 3 maanden. 

Jongeren Spaarrekening
Vraagt u een Jongeren Spaarrekening aan, dan vragen wij om een kopie legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s) en een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging.

Een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging is een document waaruit blijkt dat u volgens de wet vertegenwoordiger bent. Het is belangrijk dat op het bewijs zowel uw gegevens (voorletters en achternaam) als de gegevens van de jongere (voorletters, achternaam en geboortedatum) vermeld staan. Een bewijs wettelijke vertegenwoordiging kan zijn:

  • Een kopie van twee pagina’s uit uw trouwboekje
  • Uittreksel van het geboorteregister
  • Een bewijs van kinderbijslag
  • Een document van de Belastingdienst over kinderopvangtoeslag
  • Een kopie van het vonnis waaruit blijkt dat u voogd bent

Daarnaast vindt een afgeleide identificatie plaats op de opgegeven tegenrekening. De tenaamstelling van uw Internet of Jongeren Spaarrekening en tegenrekening moeten gelijk zijn. Als deze niet hetzelfde zijn, vragen wij u om een kopie bankafschrift toe te sturen of de opgegeven tegenrekening te wijzigen.

 

 

 

 

Gerelateerde vragen