Over welke periode is de rente op mijn Financieel Jaaroverzicht?

Gerelateerde thema's

De rente op uw Jaaroverzicht is de rente over de periode van het jaar daarvoor.

De rente wordt uitbetaald op 1 januari van het nieuwe jaar. Het staat een jaar later op uw Jaaroverzicht. Op uw Financieel Jaaroverzicht ziet u precies vermeld staan van welke periode en rekening de rente is. 

Een voorbeeld: De rente die u heeft opgebouwd in 2015, werd op 1 januari 2016 overgemaakt naar uw spaarrekening. Dit bedrag staat op het jaaroverzicht van 2016 als 'Ontvangen rente' vermeld.

Gerelateerde vragen