Van welk jaar is de rente op het Financieel Jaaroverzicht?

Gerelateerde thema's

De rente op uw Jaaroverzicht is de rente van het jaar daarvoor. De rente wordt uitbetaald op 1 januari van het nieuwe jaar, waardoor de rente een jaar later op uw Jaaroverzicht staat. 

Een voorbeeld: De rente die u heeft opgebouwd in 2017, wordt op 1 januari 2018 overgemaakt naar uw spaarrekening. Dit bedrag staat dus op uw Jaaroverzicht van 2018 als 'ontvangen rente'. Het  Jaaroverzicht van 2018 ontvangt u in 2019.

Gerelateerde vragen