Van welk jaar is de rente op het Financieel Jaaroverzicht?

Gerelateerde thema's

De rente op uw Jaaroverzicht is de rente van het jaar daarvoor. De rente wordt uitbetaald op 1 januari van het nieuwe jaar, waardoor de rente een jaar later op uw Jaaroverzicht staat. 

Een voorbeeld: De rente die u heeft opgebouwd in 2018, wordt op 1 januari 2019 overgemaakt naar uw spaarrekening. Dit bedrag staat dus op uw Jaaroverzicht van 2019 als 'ontvangen rente'. Het  Jaaroverzicht van 2019 ontvangt u in 2020.

Gerelateerde vragen