Welke documenten accepteert Argenta als bewijs van wettelijke vertegenwoordiging?

Gerelateerde thema's

Een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging is een document waaruit blijkt dat u volgens de wet vertegenwoordiger bent. Het is belangrijk dat op het bewijs zowel uw gegevens (voorletters en achternaam) als de gegevens van de jongere (voorletters, achternaam en geboortedatum) vermeld staan. Een bewijs wettelijke vertegenwoordiging kan zijn:

  • Een kopie van twee pagina’s uit uw trouwboekje
  • Uittreksel van het geboorteregister
  • Een bewijs van kinderbijslag
  • Een document van de Belastingdienst over kinderopvangtoeslag
  • Een kopie van het vonnis waaruit blijkt dat u voogd bent