Welke gegevens geeft Argenta door aan de Belastingdienst?

Gerelateerde thema's

Argenta geeft ieder jaar gegevens van u door aan de Nederlandse Belastingdienst. Heeft u volgens de gegevens van Argenta (ook) een woonplaats in een ander land dan Nederland, waar u belasting moet betalen? Dan is Argenta verplicht om ook deze gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Het gaat om deze gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Het land waar u belasting moet betalen of bij de belastingdienst staat ingeschreven
  • Het belasting identificatienummer 
  • Het rekeningnummer of polisnummer (bij verzekeringen)
  • Het saldo of de waarde van de rekening
  • De rente- en inkomsten uit winst door (ver)koop van aandelen
  • Het bedrag/ de waarden , van kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
  • De opbrengsten van verkoop van financiële producten zoals effecten