Overige aflosvormen

Naast de Annuïteiten Hypotheek, de Lineaire Hypotheek en de Aflossingsvrije Hypotheek zijn er nog drie aflosvormen bij Argenta. Hieronder leest u er meer over. Let op: deze aflosvormen zijn alleen mogelijk als u voor 1 januari 2013 al een van deze aflosvormen heeft afgesloten en nu uw hypotheek wilt oversluiten naar Argenta.

Levenhypotheek

Bij de Levenhypotheek wordt tijdens de looptijd een waarde opgebouwd in de levensverzekering. Deze levensverzekering is gekoppeld aan de hypotheek. Aan het einde van de looptijd, of bij overlijden, keert de levensverzekering een bedrag uit.

Bij de Levenhypotheek kan gekozen worden voor een levensverzekering met een (minimum) gegarandeerde uitkering, of voor een levensverzekering met een uitkering afhankelijk van de resultaten uit beleggingen.

De kosten van de Levenhypotheek bestaan uit de hypotheekrente en de premie voor de levensverzekering


Spaarhypotheek

Bij een Spaarhypotheek wordt een bedrag gespaard in een spaarhypotheekverzekering van Argenta Assuranties N.V. Deze verzekering zal aan het einde van de looptijd (of bij eerder overlijden) van de hypotheek uitkeren. De hypotheek wordt dus afgelost door de spaarhypotheekverzekering. De spaarrente op de spaarverzekering is gelijk aan de hypotheekrente. Als de hypotheekrente daalt, moet er meer premie betaald worden in de spaarhypotheekverzekering, zodat wel het eindbedrag van de hypotheek gehaald wordt.

De kosten van de Spaarhypotheek bestaan uit de hypotheekrente en de premie voor de spaarhypotheekverzekering.


Beleggingshypotheek

De Beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost. De aflossing van de hypotheek wordt gedaan aan het einde van de looptijd, met het geld dat is opgebouwd op een beleggingsrekening.

De kosten van de Beleggingshypotheek bestaan uit de hypotheekrente en de inleg op de beleggingsrekening.

Let op: de Beleggingshypotheek is alleen mogelijk voor bestaande klanten die een Argenta Beleggingshypotheek hebben.