Overige aflosvormen

Naast de Annuïteiten Hypotheek, de Lineaire Hypotheek en de Aflossingsvrije Hypotheek zijn er nog drie aflosvormen voor een hypotheek.

Levenhypotheek

Bij de Levenhypotheek wordt tijdens de looptijd een waarde opgebouwd in de levensverzekering. Deze levensverzekering is gekoppeld aan de hypotheek. Aan het einde van de looptijd, of bij overlijden, keert de levensverzekering een bedrag uit.

Bij de Levenhypotheek kan gekozen worden voor een levensverzekering met een (minimum) gegarandeerde uitkering, of voor een levensverzekering met een uitkering afhankelijk van de resultaten uit beleggingen.

De kosten van de Levenhypotheek bestaan uit de hypotheekrente en de premie voor de levensverzekering.


Spaarhypotheek

Bij een Spaarhypotheek wordt een bedrag gespaard in een spaarhypotheekverzekering van Argenta Assurantien N.V. Deze verzekering zal aan het einde van de looptijd (of bij eerder overlijden) van de hypotheek uitkeren. De hypotheek wordt dus afgelost door de spaarhypotheekverzekering.

De spaarrente op de spaarverzekering is gelijk aan de hypotheekrente. Als de hypotheekrente daalt, moet er meer premie betaald worden in de spaarhypotheekverzekering, zodat wel het eindbedrag van de hypotheek gehaald wordt.

De kosten van de Spaarhypotheek bestaan uit de hypotheekrente en de premie voor de spaarhypotheekverzekering.

Beleggingshypotheek

De Beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd niet wordt afgelost. De aflossing van de hypotheek wordt gedaan aan het einde van de looptijd, met het geld dat is opgebouwd op een beleggingsrekening.


De kosten van de Beleggingshypotheek bestaan uit de hypotheekrente en de inleg op de beleggingsrekening.


Let op: Voor alle bovenstaande aflosvormen geldt dat deze alleen nog beschikbaar zijn voor mensen die al een van deze aflosvormen hadden afgesloten voor 1 januari 2013. Alleen zij kunnen de aflosvorm nog aanvragen.

Argenta maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie