Ik heb in december een bedrag extra afgelost. Waarom zie ik dat niet terug in mijn totale lening per 31 december?

Gerelateerde thema's

Het bedrag dat u extra heeft afgelost in de maand december hebben wij niet verwerkt op het Financieel Jaaroverzicht. Uw extra aflossing is wel administratief verwerkt met de datum waarop wij uw bedrag hebben ontvangen. Vanaf die datum is uw leningbedrag aangepast waarover u rente betaalt. Over uw extra aflossing heeft u een aparte brief gekregen. Deze brief kunt u gebruiken om bij uw belastingaangifte uw totale lening per 31 december aan te passen. Een aanpassing op uw Financieel Jaaroverzicht is hiervoor niet nodig. Het gaat hier om een bedrag dat u éénmalig extra heeft afgelost.